Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Gniewoszów

Wyszukiwanie zaawansowane

Informacja o posiedzeniu komisji 19.06.2024r.

Informujemy, iż 19.06.2024r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji:
- Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
- Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
-  Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:                                                          

1. Wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Informacje na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2023r.
3. Informacja na temat realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej za 2023r.
4. . Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2023r.
5. Informacji na temat realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w gminie Gniewoszów za 2023r.
6. Omówienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2023r.
7. Omówienie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2023r.
8. Omówienie Raportu o Stanie Gminy za 2023r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania.
9. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r.
10. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
11. Inne sporawy z zakresu działania komisji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Sławomir Kowalik

Data wytworzenia:
13 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Sławomir Kowalik

Data publikacji:
13 cze 2024, godz. 08:37

Osoba aktualizująca informacje

Sławomir Kowalik

Data aktualizacji:
13 cze 2024, godz. 08:45