Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-03-05 08:14:38

Dodanie informacji do działu:
Sesja III

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-12-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:14
Uchwała III.21.2018
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.  więcej >
2019-03-05 08:13:38

Dodanie informacji do działu:
Sesja III

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-12-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:13
Uchwała III.20.2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów na lata 2019-2024.  więcej >
2019-03-05 08:11:39

Dodanie informacji do działu:
Sesja III

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-12-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:11
Uchwała III.19.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018
r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2019-03-05 08:09:41

Dodanie informacji do działu:
Sesja III

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-12-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:09
Uchwała III.18.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm  więcej >
2019-03-05 08:05:05

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:05
Uchwała II.17.2018
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy
Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości
gruntowych na rzecz Województwa Ma  więcej >
2019-03-05 08:03:28

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:03
Uchwała II.16.2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym.  więcej >
2019-03-05 08:01:24

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 08:01
Uchwała II.15.2018
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole  więcej >
2019-03-05 07:59:30

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:59
Uchwała II.14.2018
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów pła  więcej >
2019-03-05 07:56:21

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:56
Uchwała II.13.2018
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.  więcej >
2019-03-05 07:54:35

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:54
Uchwała II.12.2018
w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej
jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy
Gniewoszów w 2019 r.  więcej >
2019-03-05 07:52:25

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:52
Uchwała II.11.2018
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obsarze gminy Gniewoszów na 2019 r.  więcej >
2019-03-05 07:24:56

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:24
Uchwała II.10.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm  więcej >
2019-03-05 07:22:29

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:22
Uchwała II.9.2018
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/214/18 z dnia 31
stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki inwestycyjnej w Wojewó  więcej >
2019-03-05 07:20:12

Dodanie informacji do działu:
Sesja II

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-05 07:20
Uchwała II.8.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018
r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2019-03-04 14:56:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:55
Uchwała I.7.2018
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie.  więcej >
2019-03-04 14:55:41

Dodanie informacji do działu:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:55
Uchwała I.7.2018
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie.  więcej >
2019-03-04 14:53:29

Dodanie informacji do działu:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:53
Uchwała I.6.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr. XXIX/205/17
Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowe  więcej >
2019-03-04 14:51:10

Dodanie informacji do działu:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:51
Uchwała I.5.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018
r. Nr. XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwalen  więcej >
2019-03-04 14:48:50

Dodanie informacji do działu:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:48
Uchwała I.4.2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Gniewoszów Marcina Szymona Gaca  więcej >
2019-03-04 14:47:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja I

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2018-11-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-03-04 14:46
Uchwała I.2.2018
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Gminy w Gniewoszowie.  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 6414
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>