Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-11-18 22:10:30

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-18 22:10
Dodano SPECYFIKACJASmieci2018Przet2.pdf  więcej >
2018-11-18 22:04:04

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-18 22:04
  Ogłoszenie nr 649517-N-2018 z dnia 2018-11-18
r. Gmina Gniewoszów: Usługi polegające na
odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpa  więcej >
2018-11-16 10:55:59

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-16 10:55
Dodano InfoUniewPrzetSmieci.pdf  więcej >
2018-11-16 08:24:07

Dodanie informacji do działu:
Rejestry i ewidencje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-16 08:24
Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  więcej >
2018-11-16 08:23:08

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestry i ewidencje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-20 12:28
Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  więcej >
2018-11-16 08:22:41

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestry i ewidencje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-20 12:28
Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  więcej >
2018-11-13 08:07:41

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-13 08:07
Zaproszenie na I sesję Rady G
Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego z dnia 05
listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem
upoważniony do zorganizowania pi  więcej >
2018-11-13 07:52:46

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-13 07:52
Zaproszenie na I sesję Rady G
Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego z dnia 05
listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem
upoważniony do zorganizowania pi  więcej >
2018-11-09 13:30:23

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-09 13:30
Dodano ListaZłożOfertSmieci2018.pdf  więcej >
2018-11-06 11:44:19

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 11:44
Dodano zmienione ogłoszenie o zamowieniu.pdf  więcej >
2018-11-06 11:37:21

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 11:37
Dodano SPECYFIKACJASmieci2018Popra.pdf  więcej >
2018-11-06 11:34:52

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 11:34
Dodano Odpowiedzi na pytania do przetargu.pdf  więcej >
2018-11-06 07:32:54

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-11-06 07:32
Dodano pytaniaDoPrzetargu.pdf  więcej >
2018-10-29 14:55:33

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:55
Uchwała 18.213.2018
w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr
XXXIII/249/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6
września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru o  więcej >
2018-10-29 14:50:08

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:50
Protokół 33/2018
  więcej >
2018-10-29 14:47:08

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:47
Uchwała XXXIII.254.2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Gniewoszów w sprawie usunięcia 6 drzew
położonych na działce nr. 562 w m  więcej >
2018-10-29 14:45:20

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:45
Uchwała XXXIII.253.2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
punktów sprzedaży napoj&oacut  więcej >
2018-10-29 14:43:15

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:43
Uchwała XXXIII.252.2018
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej
własność gminy Gniewoszów  więcej >
2018-10-29 14:38:32

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:38
Uchwała XXXIII.251.2018
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Gniewoszów w celu przekazania go do  więcej >
2018-10-29 14:36:25

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:36
Uchwała XXXIII.249.2018
w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodrowanie
odpadami komunlanymi, wyznaczenia iknasenta, wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów płatn  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 6414
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>