Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-28 14:33:31

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 14:33
Dodano SIWZGniewoszowOlejOp2018.pdf  więcej >
2018-02-28 14:27:53

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-28 14:27
  Ogłoszenie nr 524852-N-2018 z dnia 2018-02-28
r. Gmina Gniewoszów: dostawy oleju opalowego
lekkiego do kotłowni w budynku P.S.P. i G  więcej >
2018-02-26 09:41:45

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-26 09:41
Dodano ListaZłożOfertPrzetargIIpopr.pdf  więcej >
2018-02-23 09:48:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-23 09:48
Dodano ListaZłożOfertPrzetargII.pdf  więcej >
2018-02-20 10:48:27

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-06-16
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-20 10:48
Zarządzenie Nr 33A/2017
w sprawie ustalenia postępowiania na wypadek skażenia wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy
Gniewoszów.  więcej >
2018-02-16 14:54:20

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-16 14:54
Dodano siwz-drogi-2018 RegówMarianówWysokieKoło.pdf  więcej >
2018-02-16 14:52:58

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-16 14:49
  Ogłoszenie nr 519688-N-2018 z dnia 2018-02-16
r. Gmina Gniewoszów: „Przebudowa odcinka drogi
w Marianowie”.„Przebud  więcej >
2018-02-16 14:50:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-16 14:49
  Ogłoszenie nr 519688-N-2018 z dnia 2018-02-16
r. Gmina Gniewoszów: „Przebudowa odcinka drogi
w Marianowie”.„Przebud  więcej >
2018-02-16 14:49:05

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-16 14:49
  Ogłoszenie nr 519688-N-2018 z dnia 2018-02-16
r. Gmina Gniewoszów: „Przebudowa odcinka drogi
w Marianowie”.„Przebud  więcej >
2018-02-13 08:33:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 08:33
Uchwała XXIX.212.2017
w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji i deklaracji n  więcej >
2018-02-13 08:33:01

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-13 08:33
Uchwała XXIX.212.2017
w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia
wzorów informacji i deklaracji n  więcej >
2018-02-06 14:21:25

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-22
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:21
Zarządzenie Nr 6/2018
w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej,
Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez
Gminę Gniewoszów oraz zwi  więcej >
2018-02-06 14:18:22

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-10
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:18
Zarządzenie Nr 4/2018
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do
opracowania planów finansowy  więcej >
2018-02-06 14:16:13

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-10
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:16
Zarządzenie Nr 3/2018
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej na 2018 r.  więcej >
2018-02-06 14:15:05

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-02
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:15
Zarządzenie Nr 2/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-02-06 14:13:47

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-02
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:13
Zarządzenie Nr 1/2018
w sprawie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadenia
postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  więcej >
2018-02-06 14:09:50

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-29
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:09
Zarządzenie Nr 75/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2018-02-06 14:09:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >
2018-02-06 14:08:36

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 14:08
Zarządzenie Nr 74/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2018-02-06 14:06:54

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 6108
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>