Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-26 14:28:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:28
Dodano ObwieszczenieDecPGEZalesie.pdf  więcej >
2018-07-26 14:25:04

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:25
Gniewoszów, 6.07.2018 r. Wójt Gminy
Gniewoszów ul.Lubelska 16 26-920
GniewoszówGTK.6733.3.2018   Obwieszczenie o w  więcej >
2018-07-26 14:19:29

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:19
Dodano projekt siłownia Wysokie Koło tekst.pdf  więcej >
2018-07-26 14:18:50

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:18
Aktualizacja 2, projekt zagospodarowania działki  więcej >
2018-07-26 14:18:18

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:18
Dodano OSA WysokieKołoProjZagospod.pdf  więcej >
2018-07-26 14:17:27

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:17
Dodano ZapytOSAWysokieKOło.pdf  więcej >
2018-07-26 14:14:29

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-26 14:14
Gniewoszów, 26 lipca 2018 r. Gmina
Gniewoszówul. Lubelska 16, 26-920
Gniewoszówfaks:48 6215046,
gmina@gniewoszow.pl   ZAP  więcej >
2018-07-25 10:30:40

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-25 10:30
Protokół z otwarcia ofert
na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez
gminę Gniewoszów.  więcej >
2018-07-16 11:33:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:31
Marcin Szymon Gac - Wójt Gmin
  więcej >
2018-07-16 11:31:49

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:31
Marcin Szymon Gac - Wójt Gmin
  więcej >
2018-07-16 11:29:42

Dodanie informacji do działu:
Radni

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:29
Piotr Dela - Przewodniczący R
oświadczenie majątkowe za 2017 rok.  więcej >
2018-07-11 19:54:23

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-18
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 19:54
Zarządzenie Nr 42A/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r.
za kształcenie nauczycieli za  więcej >
2018-06-29 14:02:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 14:00
Zaproszenie
do składania ofert na wybór agenta emisji
obligacjiwraz ze specyfikacją warunków
konkursu.   Wójt Gminy Gniewoszó  więcej >
2018-06-29 14:00:35

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 14:00
Zaproszenie
do składania ofert na wybór agenta emisji
obligacjiwraz ze specyfikacją warunków
konkursu.   Wójt Gminy Gniewoszó  więcej >
2018-06-29 11:45:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:44
Uchwała Ra.151.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2017.  więcej >
2018-06-29 11:45:18

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:45
Uchwała Ra.227.2018
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez
Gminę Gniewoszów.  więcej >
2018-06-29 11:44:13

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:44
Uchwała Ra.151.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2017.  więcej >
2018-06-29 11:37:45

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:37
Uchwała Ra.52.2018
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę
Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.  więcej >
2018-06-29 11:33:25

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:33
Uchwała XXXI.223.2018
w sprawie emisji obligacji  więcej >
2018-06-29 11:30:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:30
Rb-Z
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg.
stanu na koniec IV kwartału 2017 r.  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 6040
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>