Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-10-29 14:38:32

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:38
Uchwała XXXIII.251.2018
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Gniewoszów w celu przekazania go do  więcej >
2018-10-29 14:36:25

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:36
Uchwała XXXIII.249.2018
w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodrowanie
odpadami komunlanymi, wyznaczenia iknasenta, wynagrodzenia
za inkaso oraz terminów płatn  więcej >
2018-10-29 14:31:01

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:31
Uchwała XXXIII.248.2018
w sprawie uchwalenia programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z  więcej >
2018-10-29 14:28:24

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:28
Uchwała XXXIII.247.2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.  więcej >
2018-10-29 14:27:11

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:27
Uchwała XXXIII.246.2018
w sprawie Statutu Gminy Gniewoszów  więcej >
2018-10-29 14:20:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:20
Uchwała XXXIII.245.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej  więcej >
2018-10-29 14:18:33

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 14:18
Uchwała XXXIII.244.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018
r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21
grudnia 2017 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2018-10-29 13:23:18

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 13:23
Dodano SPECYFIKACJASmieci2018.pdf  więcej >
2018-10-29 13:20:28

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 13:20
  Ogłoszenie nr 641871-N-2018 z dnia 2018-10-29
r. Gmina Gniewoszów: Usługi polegające na
odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpa  więcej >
2018-10-29 11:46:13

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 11:46
Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na
obszarze województwa mazowieckiego   więcej >
2018-10-29 11:39:04

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-29 11:39
Obwieszczenie
Komisarza wyborczego o wynikach wyborów
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast na obszarze województwa mazo  więcej >
2018-10-26 15:39:25

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-26 15:39
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa  więcej >
2018-10-19 07:52:47

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-19 07:49
Komunikat
w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie.  więcej >
2018-10-19 07:49:56

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-19 07:49
Komunikat
w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie.  więcej >
2018-10-18 13:04:58

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-18 13:04
Komunikat
w sprawie dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie.  więcej >
2018-10-18 09:19:05

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-18 09:19
Informacja
o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.  więcej >
2018-10-16 14:19:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-16 14:19
Dodano infoWynikKotłownie.pdf  więcej >
2018-10-16 08:28:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Rejestry i ewidencje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2014-02-20 12:28
Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  więcej >
2018-10-10 13:31:03

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-10-05
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-10 13:31
Zarządzenie Nr 66/2018
w sprawie wykazu części nieruchomości przenaczonej do
dzierżawy na czas nieoznaczony stanowiącej własność
gminy.  więcej >
2018-10-08 12:47:25

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-00-28
Informację dodano do Biuletynu 2018-10-08 12:47
Zarządzenie Nr 65/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 6108
< poprzednie     następne >     100>>     300>>