Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-06-29 11:18:09

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:18
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od
początku roku do 31 marca rok  więcej >
2018-06-29 11:16:11

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:16
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia
31 marca roku 2018.  więcej >
2018-06-29 11:13:57

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2017-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:13
Bilnas z wykonania budżetu pa
  więcej >
2018-06-29 11:13:20

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2017-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:11
Bilnas z wykonania budżetu pa
  więcej >
2018-06-29 11:12:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2017-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:11
Bilnas z wykonania budżetu pa
  więcej >
2018-06-29 11:11:26

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2017-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:11
Bilnas z wykonania budżetu pa
  więcej >
2018-06-29 11:10:17

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2017-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:10
Bilans skonsolidowany jednostk
  więcej >
2018-06-29 11:08:31

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak 2018-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:08
Bilans jednostki budżetowej i
  więcej >
2018-06-29 11:06:47

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:06
Uchwała XXXII/240/18
w sprawie wrowadzenia zmian do uchwały nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi  więcej >
2018-06-26 13:45:24

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-18
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:45
Zarządzenie Nr 41/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-06-26 13:44:15

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-11
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:44
Zarządzenie Nr 40/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2017 r.  więcej >
2018-06-26 13:42:27

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-07
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:42
Zarządzenie Nr 38/2018
w sprawie upoważnienia do realizacji programu rządowego
"Dobry start"  więcej >
2018-06-26 13:41:14

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-07
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:41
Zarządzenie Nr 37/2018
w sprawie powołania komisji do rozpatrywania
wniosków o przyznanie stypedium Wójta Gminy
Gniewoszów.  więcej >
2018-06-26 13:39:43

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-07
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:39
Zarządzenie Nr 36/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-06-26 13:38:35

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-05-29
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-26 13:38
Zarządzenie Nr 35/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-06-25 11:29:38

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-25 11:27
Gniewoszów, 21 czerwca 2018 r. GTK.6733.5.2018 O B
W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
administracyjnego Zgodnie z art.53 ust   więcej >
2018-06-25 11:28:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-25 11:28
Dodano ObwALGO.pdf  więcej >
2018-06-25 11:27:18

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-25 11:27
Gniewoszów, 21 czerwca 2018 r. GTK.6733.5.2018 O B
W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
administracyjnego Zgodnie z art.53 ust   więcej >
2018-06-19 13:24:11

Dodanie informacji do działu:
Nieodpłatna pomoc prawna

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 13:24
W Urzędzie Gminy Gniewoszów w ramach zawartego z
Powiatem Kozienickim porozumienia funkcjonuje punkt
nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłat  więcej >
2018-06-19 07:32:18

Dodanie informacji do działu:
Wybory 2018

Mikołaj Mizak
autor: Wojewoda Mazowiecki
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-19 07:32
Obwieszczenie Wojewody Mazowie
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w
2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do
Sejmiku Województwa Mazowie  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 5932
< poprzednie     następne >     100>>     300>>