Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-01-10 14:36:05

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:36
Dodano Projekt zagospodarowania terenu.pdf  więcej >
2018-01-10 14:33:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:33
Dodano Inwentaryzacja elewacje.pdf  więcej >
2018-01-10 14:29:26

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:29
Dodano Projekt_architekt-rysunki.pdf  więcej >
2018-01-10 14:27:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:27
Dodano Projekt_branża_elektryczna_rysunki.pdf  więcej >
2018-01-10 14:24:07

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:24
Aktualizacja 12, Warunki przyłączeniowe-energia
elektryczna  więcej >
2018-01-10 14:06:11

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:06
Dodano zał.2_WP_PGE.pdf  więcej >
2018-01-10 14:05:45

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 14:05
Dodano zał.3_obl oświetlenia.pdf  więcej >
2018-01-10 13:48:39

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 13:48
Dodano E00_OSP_Gniewoszów_opis.pdf  więcej >
2018-01-10 09:47:21

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 09:47
Dodano PytanieWykonawcy z 9.01.2018 Wraz z Odpowiedzią.pdf  więcej >
2018-01-10 09:44:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 09:44
Aktualizacja 7, poprawiony wykaz punktów poboru energii
elektrycznej, w punkcie 3) na stronie 8 w nagłówku tabeli
wykreślono mylnie podaną nazwę  więcej >
2018-01-10 09:42:33

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 09:42
Dodano WykazPPzał1siwz-umowaPoprawiony.pdf  więcej >
2018-01-09 11:59:30

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak 2017-11-27
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 11:59
Uchwała Ra.453.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w
Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2  więcej >
2018-01-09 11:56:56

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak 2017-11-27
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 11:56
Uchwała Ra.452.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w
Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2  więcej >
2018-01-09 08:46:16

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 08:46
Dodano SIWZ - Energia2ZZałącznikamiPopraw1.pdf  więcej >
2018-01-09 08:45:27

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 08:45
Dodano PytaniaWykonawcówWraz z Odpowiedziami.pdf  więcej >
2018-01-09 08:44:24

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 08:44
Dodano Zalacznik nr 2 do umowy Pełnomocnictwo. Wzór.doc  więcej >
2018-01-09 07:32:11

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-09 07:32
Dodano przedmiar_branża_elektryczna.pdf  więcej >
2018-01-08 18:51:10

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-08 18:51
Dodano Przedmiar Robót _Budowl_OSP_Gniewoszów.pdf  więcej >
2018-01-08 18:35:48

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-08 18:35
Dodano przedmiar_branza_sanitarna.pdf  więcej >
2018-01-08 18:19:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-08 18:19
Dodano Projekt_branza_sanitarna_zestawienie_materiałów.pdf  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 6046
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>