Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-09-12 12:57:13

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-07-19
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:57
Zarządzenie Nr 47/2018
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyboru
agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gniewoszów.  więcej >
2018-09-12 12:55:10

Aktualizacja informacji w dziale:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-07-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-08-08 13:47
Zarządzenie Nr 48/2018
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsulatacji
dotyczących projektu Programu współpracy
samorządu gminy Gniewoszów z organizac  więcej >
2018-09-12 12:54:38

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-07-17
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:54
Zarządzenie Nr 46/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-09-12 12:52:47

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-07-04
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:52
Zarządzenie Nr 45/2018
w sprawie ustanowienia Honorowego Patronatu Wójta
Gminy Gniewoszów.  więcej >
2018-09-12 12:45:32

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-07-04
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:45
Zarządzenie Nr 44/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-09-12 12:43:59

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-28
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:43
Zarządzenie Nr 43/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-09-12 12:41:56

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-11
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 12:41
Zarządzenie Nr 39/2018
w sprawie ustalenia stawki opłaty za wywóz
nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych
z terenu Gminy Gniewoszów.  więcej >
2018-09-12 11:15:07

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-09-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-12 11:15
Uchwała XXXIII.250.2018
w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego
zapoatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków z terenu gminy Gniewosz&oacu  więcej >
2018-09-07 10:38:27

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-07 10:38
Dodano skanObwDecAlgo.pdf  więcej >
2018-09-04 19:51:58

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:51
Uchwała XXXII.243.2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.  więcej >
2018-09-04 19:46:06

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:46
Uchwała XXXII.242.2018
w sprawie powołania Komisji Statutowej  więcej >
2018-09-04 19:44:51

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:44
Uchwała XXXII.241.2018
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy
Gniewoszów na nabycie nieruchomości gruntowych.  więcej >
2018-09-04 19:43:12

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:43
Uchwała XXXII.240.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm  więcej >
2018-09-04 19:39:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:38
Uchwała XXXII.239.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do do uchwały budżetowej na
na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia
21 grudnia 2017 r. w sprawie uch  więcej >
2018-09-04 19:38:48

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:38
w sprawie wprowadzenia zmian do do uchwały budżetowej na
na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia
21 grudnia 2017 r. w sprawie uch  więcej >
2018-09-04 19:30:39

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 19:30
Protokół 32/2018
  więcej >
2018-09-04 08:37:47

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 08:37
Uchwała XXXII.238.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kozienickiego.  więcej >
2018-09-04 08:36:34

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 08:36
Uchwała XXXII.237.2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gniewoszowie za 2017 r.  więcej >
2018-09-04 08:35:11

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 08:35
Uchwała XXXII.236.2018
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2017 r.  więcej >
2018-09-04 08:33:51

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-06-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-09-04 08:33
Uchwała XXXII.235.2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Wójta Gminy Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok i
sprawozdania finansowego.  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 6046
< poprzednie     następne >     100>>     300>>