Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-12-20 22:16:49

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-20 22:16
Protokół 28/2017
  więcej >
2017-12-15 11:27:12

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-08
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:27
Zarządzenie Nr 70/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 11:25:42

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-01
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:25
Zarządzenie Nr 69/2017
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy
Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania   więcej >
2017-12-15 11:18:57

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:18
Zarządzenie Nr 68/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 11:17:41

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-21
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:17
Zarządzenie Nr 67/2017
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o
kwotach dochodów i wydatków do opracowania
projektów planów finan  więcej >
2017-12-15 11:15:47

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-21
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:15
Zarządzenie Nr 66/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 11:14:10

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-17
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:14
Zarządzenie Nr 65/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 11:02:50

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-17
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 11:02
Zarządzenie Nr 64/2017
w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości
gruntowej do sprzedaży  więcej >
2017-12-15 10:55:52

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:55
Zarządzenie Nr 63/2017
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół
w Radomiu projektu Wieloletniej Pr  więcej >
2017-12-15 10:53:38

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-11-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:53
Zarządzenie Nr 62/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 10:48:12

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:48
Zarządzenie Nr 61/2017
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów
informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu
prowadzącego za rok szkolny 2016/201  więcej >
2017-12-15 10:45:30

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:45
Zarządzenie Nr 60/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 10:43:42

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-18
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:43
Zarządzenie Nr 59/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 10:42:29

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:42
Zarządzenie Nr 58A/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i
zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publiczny  więcej >
2017-12-15 10:39:47

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-06
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:39
Zarządzenie Nr 58/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 10:38:24

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak 2017-10-04
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:38
Zarządzenie Nr 57/2017
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr
51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30
sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ot  więcej >
2017-12-15 10:34:36

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-09-29
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 10:34
Zarządzenie Nr 56A/2017
w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-12-15 09:19:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Ochrona środowiska

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-13
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 09:17
Obwieszczenie
dotyczące projektu opracowania pt. "Program usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminhy
Gniewoszów na lata 2017-2032" Treść ob  więcej >
2017-12-15 09:17:42

Dodanie informacji do działu:
Ochrona środowiska

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-15 09:17
Obwieszczenie
dotyczące projektu opracowania pt. "Program usuwania
wyrobów zawierających azbest dla Gminhy
Gniewoszów na lata 2017-2032" Treść ob  więcej >
2017-12-13 14:32:48

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-12-13 14:28
Gniewoszów,13 grudnia 2017
r. GTK.6733.4.2017   Obwieszczenie o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zg  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 5799
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>