Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-05-15 13:54:14

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-15 13:54
Dodano siwz-drogi-SarnówBoguszówka.pdf  więcej >
2017-05-15 13:34:02

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-15 13:34
  Ogłoszenie nr 508470-N-2017 z dnia 2017-05-15
r. Gmina Gniewoszów: „Przebudowa drogi
Sarnów - Zdunków” . &b  więcej >
2017-05-05 13:06:12

Dodanie informacji do działu:
Ochrona środowiska

Mikołaj Mizak
autor: Edyta Kultys
2017-04-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-05-05 13:06
Analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewoszów za
2016 r.  więcej >
2017-04-28 12:43:18

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-04-27
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:43
Zarządzenie Nr 26/2017
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Gniewoszowie Panu Jarosławowi
Walaskowi.   więcej >
2017-04-28 12:41:43

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-04-21
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:41
Zarządzenie Nr 25/2017
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy
Gniewoszów z dnia 14 września 2016 r. Nr 42/2016 w
sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świ  więcej >
2017-04-28 12:39:14

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-04-21
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:39
Zarządzenie Nr 24/2017
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie.  więcej >
2017-04-28 12:37:31

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-04-19
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:35
Zarządzenie Nr 23/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-04-28 12:35:40

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak 2017-04-19
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:35
Zarządzenie Nr 23/2017
  więcej >
2017-04-28 12:35:04

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-03-31
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:35
Zarządzenie Nr 22/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017r.   więcej >
2017-04-28 12:33:29

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:31
Zarządzenie Nr 20/2017
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016r.  więcej >
2017-04-28 12:33:17

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:33
Zarządzenie Nr 21/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Gniewoszowie ul. Kon  więcej >
2017-04-28 12:31:34

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 12:31
Zarządzenie Nr 20/2017
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2016r.  więcej >
2017-04-28 10:20:25

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 08:59
Ogłoszenie nr 76001 - 2017 z dnia 2017-04-28
r.Gniewoszów:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobow  więcej >
2017-04-28 09:01:38

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 09:01
Dodano GNIEWOSZÓW 2017 kuchnia.przedmiar do zakresu robót
remontowych.pdf  więcej >
2017-04-28 09:01:11

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 09:01
Dodano GNIEWOSZÓW2017r.-zakres prac remontowych kuchni w
szkole.pdf  więcej >
2017-04-28 09:00:37

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 09:00
Dodano siwz-kuchniaPSPGniewoszow.pdf  więcej >
2017-04-28 08:59:37

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-28 08:59
Ogłoszenie nr 76001 - 2017 z dnia 2017-04-28
r.Gniewoszów:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty
budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: nieobow  więcej >
2017-04-14 10:18:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja XXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-02-10
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-14 10:18
Uchwała XXIII.158.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017
r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28
grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia  więcej >
2017-04-14 10:18:19

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIII

Mikołaj Mizak 2017-02-10
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-14 10:18
Uchwała XXIII.158.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017
r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28
grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia  więcej >
2017-04-14 10:16:07

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-02-10
Informację dodano do Biuletynu 2017-04-14 10:16
Uchwała XXIII.156.2017
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023".  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 5799
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>