Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-02-06 13:57:42

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >
2018-02-06 13:56:53

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >
2018-02-06 13:54:20

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >
2018-02-06 13:47:19

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 13:47
Aktualizacja 1, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia-przetarg 2-gi.   więcej >
2018-02-06 13:33:22

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-22
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 13:33
Zarządzenie Nr 73/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017  więcej >
2018-02-06 13:30:07

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-12-14
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 13:30
Zarządzenie Nr 71/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2018-02-06 12:27:44

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:27
Dodano Przeatarg2siwz-Przebudowa Remizy w Gniewoszowie.pdf  więcej >
2018-02-06 12:24:17

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r.Przetarg II Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbu  więcej >
2018-02-06 12:21:46

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-02-06 12:21
  Ogłoszenie nr 514606-N-2018 z dnia 2018-02-06
r. Gmina Gniewoszów: „Częściowa
rozbiórka, przebudowa i rozbudowa budynk  więcej >
2018-01-31 14:43:34

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-23
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 14:43
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy
pierwszej szkół podstawowych dla których
Gmina Gniewoszów jest organe  więcej >
2018-01-31 14:41:47

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-01-23
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 14:41
Zarządzenie Nr 9/2018
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata
do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, dla któ  więcej >
2018-01-31 14:39:17

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-31 14:39
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas
pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i
oddziału przedszkolnego w szkole podsta  więcej >
2018-01-30 14:47:34

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Monika Gogacz
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:47
Protokół 29/2017
  więcej >
2018-01-30 14:46:17

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:46
Uchwała XXIX.211.2017
zmnieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania dla nauczyc  więcej >
2018-01-30 14:39:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:39
Uchwała XXIX.210.2017
w sprawie uchwalenia prac Rady Gminy w Gniewoszowie na 2018
r.  więcej >
2018-01-30 14:38:53

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:38
Uchwała XXIX.209.2017
w sprawie zawierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy na 2018 r.  więcej >
2018-01-30 14:37:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:37
Uchwała XXIX.208.2017
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata
2022 - 2025 wraz z prognozą   więcej >
2018-01-30 14:35:59

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:35
Uchwała XXIX.207.2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r.  więcej >
2018-01-30 14:35:00

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:35
Uchwała XXIX.206.2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  więcej >
2018-01-30 14:33:40

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:33
Uchwała XXIX.205.2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów na lata 2018 - 2024  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 5799
< poprzednie     następne >     100>>     300>>