Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-02-20 12:29:49

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:29
Dodano przedmiaryPowiśle+GniewoszówPrzet2.pdf  więcej >
2017-02-20 12:28:08

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:28
Usunięto przedmiaryPowiśle GniewoszówPopr1.pdf  więcej >
2017-02-20 12:27:54

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:27
Dodano siwz-drogi-wiosna2017rPrzet2.pdf  więcej >
2017-02-20 12:27:13

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:27
Usunięto siwz-drogi-wiosna2017rPrzet2Oferty.odt  więcej >
2017-02-20 12:19:51

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:19
Aktualizacja 2, przedmiary Wysokie Koło "Poiwśle" i
Gniewoszów ul.Lubelska i ul.Polna  więcej >
2017-02-20 12:15:45

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:15
Dodano przedmiaryPowiśle GniewoszówPopr1.pdf  więcej >
2017-02-20 12:09:47

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:09
Dodano siwz-drogi-wiosna2017rPrzet2Oferty.odt  więcej >
2017-02-20 12:08:28

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-20 12:08
Ogłoszenie nr 28165 - 2017 z dnia 2017-02-20
r.Gniewoszów: „Przebudowa drogi Wysokie Koło
„Powiśle” . „Przebudowa ul  więcej >
2017-02-10 12:43:52

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-10 12:43
Dodano zawiadomUniewznPrzet.pdf  więcej >
2017-02-09 12:26:08

Dodanie informacji do działu:
2016

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-09 12:26
Protokół 22/2016
  więcej >
2017-02-08 14:18:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-08 14:15
Plan postępowań o udzielenie
    lp. Przedmiot
zamówienia Rodzaj zamówienia według
podziału na zamówienia na roboty   więcej >
2017-02-08 14:17:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-08 14:17
Plan postępowań o udzielenie
Dodano planpostep.udziel.zam.publ 2017.pdf  więcej >
2017-02-08 14:15:49

Dodanie informacji do działu:
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-08 14:15
Plan postępowań o udzielenie
  Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017,
sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym   więcej >
2017-02-03 11:24:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:23
Uchwała XXII.152.2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 09.12.2014 r. w sprawie diet dla radnych
oraz zwrotu kosztów podró  więcej >
2017-02-03 11:23:29

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:23
Uchwała XXII.152.2016
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 09.12.2014 r. w sprawie diet dla radnych
oraz zwrotu kosztów podró  więcej >
2017-02-03 11:18:39

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:18
Uchwała XXII.151.2016
w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie wyboru
metody ustalania opłaty za gospodarowanie  więcej >
2017-02-03 11:15:50

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:15
Uchwała XXII.150.2016
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie
na 2017 rok.  więcej >
2017-02-03 11:14:23

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:14
Uchwała XXII.149.2016
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy na 2017 rok.  więcej >
2017-02-03 11:12:51

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 11:12
Uchwała XXII.148.2016
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok.  więcej >
2017-02-03 10:59:53

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-02-03 10:59
Uchwała XXII.147.2016
w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 5750
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>