Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-01-30 14:38:53

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:38
Uchwała XXIX.209.2017
w sprawie zawierdzenia planów pracy komisji stałych
Rady Gminy na 2018 r.  więcej >
2018-01-30 14:37:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:37
Uchwała XXIX.208.2017
w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy
Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata
2022 - 2025 wraz z prognozą   więcej >
2018-01-30 14:35:59

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:35
Uchwała XXIX.207.2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r.  więcej >
2018-01-30 14:35:00

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:35
Uchwała XXIX.206.2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.  więcej >
2018-01-30 14:33:40

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:33
Uchwała XXIX.205.2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów na lata 2018 - 2024  więcej >
2018-01-30 14:32:44

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:32
Uchwała XXIX.204.2017
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-01-30 14:31:46

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:31
Uchwała XXIX.203.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej  więcej >
2018-01-30 14:29:45

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-12-21
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-30 14:29
Uchwała XXIX.202.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017
r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2018-01-29 19:20:41

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-29 19:20
Dodano InfoOdrzucOfertRemiza.pdf  więcej >
2018-01-26 08:25:42

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-26 08:25
Dodano inoWynikPozostali.pdf  więcej >
2018-01-25 18:37:31

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-25 18:37
Dodano ListaZłożOfertREmiza.pdf  więcej >
2018-01-24 08:40:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-24 08:37
Gniewoszów, 23 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIEo
pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż
drzew na pniu Przedmiotem przetargu je  więcej >
2018-01-24 08:40:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-24 08:40
Dodano OgłPrzetSprzedDrewnaDz388Markow.pdf  więcej >
2018-01-24 08:37:54

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-24 08:37
Gniewoszów, 23 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIEo
pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż
drzew na pniu Przedmiotem przetargu je  więcej >
2018-01-23 14:24:18

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak 2018-01-17
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-23 14:24
Uchwała Ra.52.2018
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę
Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.  więcej >
2018-01-23 14:22:44

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak 2018-01-17
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-23 14:22
Uchwała Ra.51.2018
w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę
Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok
2018 deficytu.  więcej >
2018-01-12 13:05:44

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-12 13:05
Dodano ListaZłożOfert2018.pdf  więcej >
2018-01-10 15:17:51

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 15:17
Dodano Rysunki konstrukcja.pdf  więcej >
2018-01-10 15:08:18

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 15:08
Dodano OSP GNIEWOSZÓW PB-W.pdf  więcej >
2018-01-10 15:05:35

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-10 15:05
Dodano GNIEWOSZÓW_PB_OPIS.pdf  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 6069
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>