Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-01-18 23:44:28

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-18 23:44
  Adres strony internetowej, na której
zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy):ht  więcej >
2017-01-17 11:56:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-17 11:51
Gniewoszów, 16 stycznia 2017 r. Znak sprawy:
GTK.6733.2.2016   O B W I E S Z C Z E N I E o
wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej >
2017-01-17 11:55:12

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-17 11:55
Aktualizacja 1, skan obwieszczenia o wszczęciu
postępowania administracyjnego. Budowa sieci
elektroenergetycznej 0,4 kV „Kamelanka 1” na dział  więcej >
2017-01-17 11:54:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-17 11:54
Dodano obwieszczenieCKTECH.pdf  więcej >
2017-01-17 11:51:12

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-17 11:51
Gniewoszów, 16 stycznia 2017 r. Znak sprawy:
GTK.6733.2.2016   O B W I E S Z C Z E N I E o
wszczęciu postępowania administracyjnego   więcej >
2017-01-12 13:28:42

Dodanie informacji do działu:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Bogdan Przychodzeń
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-12 13:28
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Gniewoszowie.  więcej >
2017-01-10 12:38:45

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-01-04
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-10 12:38
Zarządzenie nr 2/2017
w sprawie Regulaminu Punktu Selektwynego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.  więcej >
2017-01-10 08:53:35

Aktualizacja informacji w dziale:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-01-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-10 08:48
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. czynszów, oplat za
wodę i kanalizację w Urzędzie Gminy Gniewoszów.  więcej >
2017-01-10 08:53:13

Aktualizacja informacji w dziale:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-01-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-10 08:52
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1/2
etatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów  więcej >
2017-01-10 08:52:57

Dodanie informacji do działu:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-01-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-10 08:52
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1/2
etatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów  więcej >
2017-01-10 08:48:09

Dodanie informacji do działu:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2016-01-09
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-10 08:48
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko urzędnicze ds. czynszów, oplat za
wodę i kanalizację w Urzędzie Gminy Gniewoszów.  więcej >
2017-01-09 13:23:20

Dodanie informacji do działu:
2016

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2016-12-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-09 13:23
Zarządzenie nr 79/2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, stanowiącej własność gminy
Gniewoszów.  więcej >
2017-01-09 13:20:55

Dodanie informacji do działu:
2016

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2016-12-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-09 13:20
Zarządzenie nr 78/2016
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy, stanowiącej własność gminy
Gniewoszów.  więcej >
2017-01-05 06:34:10

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-01-05 06:34
Dodano wynikKonserOsw.pdf  więcej >
2016-12-30 11:48:16

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Joanna Kowalczyk
2016-04-27
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:48
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PS
  więcej >
2016-12-30 11:47:20

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Teresa Filiks
2016-04-29
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:47
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w
  więcej >
2016-12-30 11:46:29

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Elżbieta Łyszcz
2016-04-30
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:46
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor P
  więcej >
2016-12-30 11:26:38

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Paula Stępień
2016-04-27
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:26
Paula Stępienń - Kierownik B
  więcej >
2016-12-30 11:24:49

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Jolanta Wiraszka - Szarek
2016-04-30
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:24
Jolanta Wiraszka - Szarek - Ki
  więcej >
2016-12-30 11:21:25

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Monika Gogacz
2016-04-25
Informację dodano do Biuletynu 2016-12-30 11:21
Monika Gogacz - Zastępca Kier
  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 5698
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>