Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-10-09 09:26:58

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-09 09:26
Dodano SIWZ - Energia2018.pdf  więcej >
2017-10-09 09:24:51

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-09 09:24
Ogłoszenie nr 598586-N-2017 z dnia 2017-10-06 r. Gmina
Gniewoszów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY
GMINY GNIEWOSZÓW ORAZ JEDNOS  więcej >
2017-10-05 20:35:02

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-04
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-05 20:35
Zarządzenie Nr 57/2017
w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr
51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30
sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia ot  więcej >
2017-10-03 14:11:25

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-27
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-03 14:11
Zarządzenie Nr 56/2017
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego
własność Gminy Gniewoszów.  więcej >
2017-10-03 14:10:03

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-09-27
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-03 14:10
Zarządzenie Nr 55/2017
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu kosultacji
dotyczacych projektu Programu współpracy samorządu
gminy Gniewoszów z organizacjam  więcej >
2017-10-03 14:07:37

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-09-18
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-03 14:07
Zarządzenie Nr 54/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-10-03 14:06:24

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-03 14:06
Zarządzenie Nr 53/2017
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do
przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy
ds. księgowości budżetowej  więcej >
2017-10-03 14:05:01

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-03 14:05
Zarządzenie Nr 52/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-10-02 10:31:48

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-02 10:31
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2017Wójta
Gminy Gniewoszówz dnia 26 września 2017
r. WÓJT GMINY GNIEWOSZÓWOGŁASZ  więcej >
2017-09-28 18:36:50

Przeniesienie informacji do działu:
archiwum ogłoszeń

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-31
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-04 15:52
Nabór na stanowisko pracy.
Urząd Gminy w Gniewoszowieul. Lubelska 1626-920
GniewoszówOGŁASZA NABÓRna wolne od 30
października 2017r. stanowisko pracy ds. księg  więcej >
2017-09-28 18:35:01

Dodanie informacji do działu:
wynik naboru

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-09-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-28 18:35
Informacja o wynikach naboru
na stanowisko pracy ds. księgowości oświatowej.  więcej >
2017-09-26 14:36:32

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:36
Zarządzenie Nr 51/2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych o charakterze pożytku
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony  więcej >
2017-09-26 14:34:06

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:34
Zarządzenie Nr 50/2017
w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gniewoszów
do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy
Gniewoszów.  więcej >
2017-09-26 14:32:34

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:32
Zarządzenie Nr 49/2017
w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego
własność Gminy Gniewoszów.  więcej >
2017-09-26 14:31:19

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-25
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:31
Zarządzenie Nr 48/2017
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2017 r.   więcej >
2017-09-26 14:28:24

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-16
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:28
Zarządzenie Nr 46/2017
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
szkoły.  więcej >
2017-09-26 14:26:58

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-16
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:26
Zarządzenie Nr 45/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-09-26 14:25:44

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-07-25
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-26 14:25
Zarządzenie Nr 43/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2017 r.  więcej >
2017-09-21 13:53:13

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-21 13:53
Zapytanie ofertowe W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016   więcej >
2017-09-13 19:18:04

Dodanie informacji do działu:
Organizacje pozarządowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-08-30
Informację dodano do Biuletynu 2017-09-13 19:18
Zarządzenie 51/2017
Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie
art. 13 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku public  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 5636
< poprzednie     następne >     100>>     300>>