Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-10-27 14:25:06

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:25
Uchwała XXVI.184.2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świad  więcej >
2017-10-27 14:21:11

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:21
Uchwała XXVI.183.2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i  więcej >
2017-10-27 14:18:35

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:18
Uchwała XXVI.182.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXIV/161/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powi  więcej >
2017-10-27 14:14:52

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:14
Uchwała XXVI.181.2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  więcej >
2017-10-27 12:52:49

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:52
Uchwała XXVI.180.2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  więcej >
2017-10-27 12:50:43

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:50
Uchwała XXVI.178.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej na 2017
r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2017-10-27 12:47:42

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:47
Uchwała XXVI.179.2017
w spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowe  więcej >
2017-10-27 12:43:07

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-02-10
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:43
Uchwała XXIII.157.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm  więcej >
2017-10-27 12:40:09

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXII

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2016-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:40
Uchwała XXII.143.2016
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów na lata 2017-2020  więcej >
2017-10-27 12:38:03

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXIV

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-03-28
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:38
Uchwała XXIV.159.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXII/143/16 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gm  więcej >
2017-10-27 12:34:26

Dodanie informacji do działu:
2017

Mikołaj Mizak
autor: Monika Gogacz
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:34
Protokół 26/2017
  więcej >
2017-10-27 08:38:45

Dodanie informacji do działu:
Organizacje pozarządowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-23
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 08:38
Wyniki konsultacji projektu
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z 24 kwietnia 2003 roku  więcej >
2017-10-24 07:20:21

Dodanie informacji do działu:
Ochrona środowiska

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2017-10-18
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-24 07:20
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego dla planowanego
przedsięwzięcia „Ubezpieczenie lewego brzegu rzeki
Wisły w km 384-385w m. Reg&oa  więcej >
2017-10-18 14:43:36

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-18 14:43
Dodano lista ofert dost.energii elektr..pdf  więcej >
2017-10-16 11:02:48

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 11:02
Dodano Zalacznik nr 2 do umowy Pełnomocnictwo. Wypełnia
każda Jednostka..doc  więcej >
2017-10-16 09:08:33

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 09:08
Dodano Zalacznik nr 2 SIWZ Formularz OfertowyPopr1.doc  więcej >
2017-10-16 09:07:06

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 09:07
Aktualizacja 12, poprawiony formularz cen jednostkowych
(zał. nr 3 do s.i.w.z.) wersja edytowalna   więcej >
2017-10-16 09:06:24

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-16 09:06
Dodano Zalacznik nr 3 SIWZ Formularz cen
jednostkowychPoprawiony1.doc  więcej >
2017-10-13 15:20:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-13 15:18
Gniewoszów, 9 października 2017
r. GTK.6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E o
wszczęciu postępowania administracyjnego  Zg  więcej >
2017-10-13 15:20:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-13 15:18
Gniewoszów, 9 października 2017
r. GTK.6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E o
wszczęciu postępowania administracyjnego  Zg  więcej >

Pokazano 301 - 320 z 5954
<< 100     << 300     < poprzednie     następne >     100>>     300>>