Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-23 09:25:33

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 09:24
Gniewoszów, 21 maja 2018 r. GTK.6733.3.2018 O B W I
E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
administracyjnego Zgodnie z art.53 ust 1 u  więcej >
2018-05-23 09:24:28

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-23 09:24
Gniewoszów, 21 maja 2018 r. GTK.6733.3.2018 O B W I
E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania
administracyjnego Zgodnie z art.53 ust 1 u  więcej >
2018-05-22 12:32:55

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-05-07
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:32
Zarządzenie Nr 27/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-05-22 12:30:17

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-27
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:30
Zarządzenie Nr 26/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-05-22 12:28:17

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-23
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:28
Zarządzenie Nr 25/2018
w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-05-22 12:26:54

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:26
Zarządzenie Nr 24/2018
w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków
związanych z realizacją zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod   więcej >
2018-05-22 12:22:21

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-06
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:22
Zarządzenie Nr 21/2018
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej
zabudowanej do dzierżawy.  więcej >
2018-05-22 12:10:05

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-03
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:10
Zarządzenie Nr 20/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w
sprawie świadczeń z funduszu al  więcej >
2018-05-22 12:08:23

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-03
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:08
Zarządzenie Nr 19/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań oraz
wydawania decyzji administracy  więcej >
2018-05-22 12:06:17

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-03
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:06
Zarządzenie Nr 18/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w
sprawach związanych z przyznanie  więcej >
2018-05-22 12:04:14

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-03
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 12:04
Zarządzenie Nr 17/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w
sprawach wychowawczych, a także   więcej >
2018-05-22 11:56:54

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-04-03
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 11:56
Zarządzenie Nr 16/2018
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w
sprawach świadczeń rodzinnych,   więcej >
2018-05-22 11:54:20

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-03-29
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 11:54
Zarządzenie Nr 15/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2018 r.  więcej >
2018-05-22 11:53:05

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-03-29
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-22 11:53
Zarządzenie Nr 14/2018
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 r.  więcej >
2018-05-17 11:13:48

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-17 11:13
Dodano zestOfertWolka.pdf  więcej >
2018-05-04 08:25:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2004-01-24 12:26
Gniewoszów NAZWA
GMINY Gniewoszów RODZAJ gmina
wiejska LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow.
kozienicki KOD 2  więcej >
2018-05-04 08:16:08

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:16
Uchwała XXXI.234.2018
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Gniewoszowie przeprowadzenia kontroli.  więcej >
2018-05-04 08:14:45

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:14
Uchwała XXXI.233.2018
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy
Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej.  więcej >
2018-05-04 08:13:30

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:13
Uchwała XXXI.232.2018
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gniewoszów w 2018 r  więcej >
2018-05-04 08:10:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:10
Uchwała XXXI.231.2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów ped  więcej >

Pokazano 21 - 40 z 5893
< poprzednie     następne >     100>>     300>>