Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-08-20 13:18:15

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-20 13:18
Dodano zestofertkanalizacjaBorek.pdf  więcej >
2019-08-19 13:18:05

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-04-19
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 13:18
Zarządzenie Nr 17/2019
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.  więcej >
2019-08-19 13:16:19

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-04-01
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 13:16
Zarządzenie Nr 14/2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole.  więcej >
2019-08-19 12:54:35

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 12:54
Zarządzenie Nr 45/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-08-19 12:52:08

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-03-28
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 12:52
Zarządzenie Nr 13/2019
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za
2018 r, sprawozdań z wykonania plan  więcej >
2019-08-19 12:48:23

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-07-29
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 12:48
Zarządzenie Nr 39/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości grutnowej
zabudowanej do dzierżawy.  więcej >
2019-08-19 12:39:41

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 12:39
Zarządzenie Nr 11A/2019
w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru
miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu
samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy spr  więcej >
2019-08-19 12:35:50

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-01-07
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-19 12:35
Zarządzenie Nr 1A/2019
w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży
oraz prewspółczynnika proporcji Vat do stosowania w
Gminie Gniewoszów w roku  więcej >
2019-08-13 14:27:02

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-13 14:27
Nabór na stanowisko pracy
Dodano Klauzula informacyjna Z-ca USC.pdf  więcej >
2019-08-13 14:26:24

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-13 14:26
Nabór na stanowisko pracy
Dodano Kwestionariusz osobowy Z-ca USC.pdf  więcej >
2019-08-13 14:23:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-13 14:23
Nabór na stanowisko pracy
Dodano Nabor z-ca kierownika usc.pdf  więcej >
2019-08-13 14:22:28

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-13 14:22
Nabór na stanowisko pracy
Urząd Gminy w Gniewoszowieul. Lubelska 1626-920
Gniewoszów OGŁASZA NABÓRna wolne od 31
października 2019r. stanowisko pracy Zastępc  więcej >
2019-08-12 11:22:30

Dodanie informacji do działu:
Organizacje pozarządowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-12 11:22
Zarządzenie Nr 46/2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych o charakterze pożytku
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony  więcej >
2019-08-12 11:20:44

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-12 11:20
Zarządzenie Nr 46/2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych o charakterze pożytku
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony  więcej >
2019-08-07 13:22:00

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-07 13:22
Dodano PrzedmKanalBorek.pdf  więcej >
2019-08-06 11:14:42

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-06 11:14
Dodano siwzPrzyłaczaBorek2019.pdf  więcej >
2019-08-05 23:15:06

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-05 23:15
  Ogłoszenie nr 582298-N-2019 z dnia 2019-08-05
r. Gmina Gniewoszów: Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w m. BorekOGŁOSZENIE O ZAM&Oacut  więcej >
2019-08-05 14:09:01

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-05 14:09
Zarządzenie Nr 43/2019
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji
dotyczących projektu Program współpracy gminy
Gniewoszów z organizacjami pozarząd  więcej >
2019-08-05 12:44:00

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-05 12:44
Zarządzenie Nr 44/2019
w sprawie przeprowadenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w
Publicznym Gimnazjum w Gniewoszowie oraz powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej.  więcej >
2019-08-05 12:42:20

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-08-05 12:42
Zarządzenie Nr 42/2019
w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości
gruntowej prawa użytkownia wiczystego do sprzedaży.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 6579
następne >     100>>     300>>