Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-08-04 14:50:00

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-08-04 14:50
Komisja
Informujemy, iż 09.08.2021 r. o godz. 09.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się
posiedzenie komisji Oświaty, Kultur  więcej >
2021-08-04 14:43:47

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-08-04 14:43
Zaproszenie na XXVII sesję ra
Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 11 sierpnia
2021r. (środa) o godz. 9:00 w  więcej >
2021-07-28 22:34:50

Dodanie informacji do działu:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-28 22:34
Zapytanie ofertowe
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
Markowola Kolonia, Mieścisko, Sławczyn i Zalesie.  więcej >
2021-07-28 09:37:36

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-04-13
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-28 09:37
Zarządzenie Nr 41A/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych  więcej >
2021-07-27 18:59:58

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-27 18:59
Zarządzenie Nr 43/2021
w sprawie ogłoszenia na przeznaczenie nieruchomości
gruntowej prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.  więcej >
2021-07-27 14:43:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-27 14:42
Gniewoszów, 20 lipca 2021 r. Wójt Gminy
Gniewoszów  ul. Lubelska 16 26-920
GniewoszówGTK.6733.1.2021 Obwieszczenie   więcej >
2021-07-27 14:42:20

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-27 14:42
Gniewoszów, 20 lipca 2021 r. Wójt Gminy
Gniewoszów  ul. Lubelska 16 26-920
GniewoszówGTK.6733.1.2021 Obwieszczenie   więcej >
2021-07-23 21:39:07

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Izabela Kierasińska
2021-07-20
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-23 21:39
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji znak GK.6220.4.2021 z dnia 16.07.2021 r.
stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla plano  więcej >
2021-07-23 21:36:27

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-23 21:36
Decyzja o środowiskowych uwar
Na podstawie art. 71 ust. I i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1
pkl 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.l, ust. 2 pkt 2 i
ust. 3 ustawy z dnia 3 paździ  więcej >
2021-07-23 21:24:10

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-23 21:24
Postanowienie
Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. z 2021 r. poz. 735, zwanej   więcej >
2021-07-23 21:17:59

Dodanie informacji do działu:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-23 21:17
Zapytanie ofertowe
Dostawa i montaż urządzeń do trzech placów zabaw w
miejscowościach Sarnów, Zwola, Regów Nowy.  więcej >
2021-07-23 21:16:12

Dodanie informacji do działu:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-23 21:16
Zapytanie ofertowe
Dostawa i montaż urządzeń do placu zabaw w miejscowości
Kociołek.  więcej >
2021-07-21 08:26:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-21 08:23
Zapytanie ofertowe
Modernizacja budynku OSP w Wysokim Kole w zakresie
instalacji ogrzewania - część niebojowa budynku OSP
Wysokie Koło.  więcej >
2021-07-21 08:25:45

Dodanie informacji do działu:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-21 08:25
Zapytanie ofertowe
Modernizacja budynku OSP w Wysokim Kole w zakresie
instalacji ogrzewania oraz zakup i montaż kotła - część
bojowa budynku OSP Wysokie Koło.  więcej >
2021-07-21 08:23:42

Dodanie informacji do działu:
Zapytania ofertowe

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-21 08:23
Zapytanie ofertowe
wykonanie instalacji ogrzewania w części niebojowej w
świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole.  więcej >
2021-07-20 12:37:50

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-07-13
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-20 12:37
Zarządzenie Nr 41/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zlecony  więcej >
2021-07-19 14:45:45

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-19 14:45
Zarządzenie Nr 39/2021
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegajacego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego.   więcej >
2021-07-19 14:37:59

Dodanie informacji do działu:
Rok 2021

Mikołaj Mizak
autor: Joanna Miturska
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-19 14:37
Sprawozdania
za II kwartał 2021  więcej >
2021-07-19 14:36:58

Dodanie informacji do działu:
Rok 2021

Mikołaj Mizak
autor: Joanna Miturska
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-19 14:36
Sprawozdania
za I kwartał 2021  więcej >
2021-07-16 12:07:41

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-07-16 12:05
Nabór na stanowisko pracy
Urząd Gminy w Gniewoszowieul. Lubelska 1626-920
GniewoszówOGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko
pracy ds. rolnictwa, spraw wojskowych, obro  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7364
następne >     100>>     300>>