Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-10-22 15:02:56

Dodanie informacji do działu:
sesja VIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-07-05
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 15:02
Uchwała VIII.74.2019
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.  więcej >
2019-10-22 15:01:34

Dodanie informacji do działu:
sesja VIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-07-05
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 15:01
Uchwała VIII.73.2019
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.  więcej >
2019-10-22 15:00:34

Dodanie informacji do działu:
sesja VIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-07-05
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 15:00
Uchwała VIII.72.2019
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kozienickiego.  więcej >
2019-10-22 14:59:12

Dodanie informacji do działu:
sesja VIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-07-05
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 14:59
Uchwała VIII.70.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019
r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grrudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia  więcej >
2019-10-22 13:59:55

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:59
Uchwała VII.69.2019
w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.  więcej >
2019-10-22 13:58:56

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:58
Uchwała VII.68.2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego
"Mój Rynek" przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.  więcej >
2019-10-22 13:58:20

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:58
Uchwała VII.68.2019
w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego
"Mój Rynek" przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.  więcej >
2019-10-22 13:52:44

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:52
Uchwała VII.67.2019
w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i
porzadku na terenie gminy Gniewoszów"  więcej >
2019-10-22 13:51:13

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:51
Uchwała VII.66.2019
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa przez sołtys&oac  więcej >
2019-10-22 13:31:16

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:31
Uchwała VII.65.2019
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy
Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych
prawa użytkownia wieczystego do sprzeda  więcej >
2019-10-22 13:17:48

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:17
Uchwała VII.64.2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony
nieruchomości stanowiacych własność gminy
Gniewoszów.  więcej >
2019-10-22 13:16:26

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:16
Uchwała VII.63.2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony
nieruchomości stanowiących własność gminy
Gniewoszów.  więcej >
2019-10-22 13:14:45

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-22 13:14
Uchwała VII.62.2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony
części nieruchomości stanowiących własność gminy
Gniewoszów.  więcej >
2019-10-21 15:21:04

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 15:21
Uchwała VII.61.2019
w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz
maksymalnej kwoty opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kszta  więcej >
2019-10-21 15:11:47

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 15:11
Uchwała VII.60.2019
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.  więcej >
2019-10-21 15:10:06

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 15:10
Uchwała VII.59.2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów
oraz określenia granic obwod&oacut  więcej >
2019-10-21 15:03:47

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 15:03
Uchwała VII.58.2019
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
oraz zasad zwrotów wydatków za  więcej >
2019-10-21 14:54:05

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 14:54
Uchwała VII.57.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019
r. Nr III/21/18 Rady Gminy Gniewoszowie z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia bu  więcej >
2019-10-21 14:49:49

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 14:49
Uchwała VII.55.2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Gniewoszowie za 2018 r.  więcej >
2019-10-21 14:47:15

Dodanie informacji do działu:
sesja VII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-06-17
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-21 14:47
Uchwała VII.54.2019
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 6693
następne >     100>>     300>>