Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-16 11:33:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:31
Marcin Szymon Gac - Wójt Gmin
  więcej >
2018-07-16 11:31:49

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:31
Marcin Szymon Gac - Wójt Gmin
  więcej >
2018-07-16 11:29:42

Dodanie informacji do działu:
Radni

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-16 11:29
Piotr Dela - Przewodniczący R
oświadczenie majątkowe za 2017 rok.  więcej >
2018-07-11 19:54:23

Dodanie informacji do działu:
2018

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2018-06-18
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 19:54
Zarządzenie Nr 42A/2018
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz wysokości dofinansowania opłat w 2018 r.
za kształcenie nauczycieli za  więcej >
2018-06-29 14:02:21

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 14:00
Zaproszenie
do składania ofert na wybór agenta emisji
obligacjiwraz ze specyfikacją warunków
konkursu.   Wójt Gminy Gniewoszó  więcej >
2018-06-29 14:00:35

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 14:00
Zaproszenie
do składania ofert na wybór agenta emisji
obligacjiwraz ze specyfikacją warunków
konkursu.   Wójt Gminy Gniewoszó  więcej >
2018-06-29 11:45:59

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:44
Uchwała Ra.151.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2017.  więcej >
2018-06-29 11:45:18

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:45
Uchwała Ra.227.2018
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez
Gminę Gniewoszów.  więcej >
2018-06-29 11:44:13

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:44
Uchwała Ra.151.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2017.  więcej >
2018-06-29 11:37:45

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:37
Uchwała Ra.52.2018
w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę
Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozą Finansową.  więcej >
2018-06-29 11:33:25

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:33
Uchwała XXXI.223.2018
w sprawie emisji obligacji  więcej >
2018-06-29 11:30:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:30
Rb-Z
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg.
stanu na koniec IV kwartału 2017 r.  więcej >
2018-06-29 11:30:26

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:30
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg.
stanu na koniec IV kwartału 2017 r.  więcej >
2018-06-29 11:29:23

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:29
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
2017 r.  więcej >
2018-06-29 11:28:25

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:28
Rb-N
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych według stanu na koniec IV
kwartału 2017 r.  więcej >
2018-06-29 11:27:21

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:27
Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od
początku roku do 31 grudnia r  więcej >
2018-06-29 11:26:20

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:26
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia
31 grudnia roku 2017.  więcej >
2018-06-29 11:22:44

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:22
Rb-Z
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.  więcej >
2018-06-29 11:20:51

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:20
Rb-N
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych
aktywów finansowych  więcej >
2018-06-29 11:19:27

Dodanie informacji do działu:
Emisja obligacji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 11:19
Rb-NDS
sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu
terytorialnego  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5932
następne >     100>>     300>>