Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-01-30 23:53:00

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-01-30
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-30 23:53
Obwieszczenie
w sprawie wniesionego odwołania od decyzji Wójta
Gminy Gniewoszów z dnia 30.12.2022 znak
GK.6220.3.6.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "B  więcej >
2023-01-27 14:29:24

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-27 14:29
Komisja
Informujemy, iż 30.01.2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie
się posiedzenie komisji: O  więcej >
2023-01-26 18:34:41

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-26 18:26
Nabór na stanowisko pracy
Urząd Gminy w Gniewoszowieul. Lubelska 1626-920
GniewoszówOGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko
pracyinspektora ds. działalności gospodar  więcej >
2023-01-26 18:33:29

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-26 18:33
Nabór na stanowisko pracy
Dodano Klauzula informacyjna nabor 2022.pdf  więcej >
2023-01-26 18:32:33

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-26 18:32
Nabór na stanowisko pracy
Dodano kwestionariusz osobowy 2022.PDF  więcej >
2023-01-26 18:26:24

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o naborze

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-26 18:26
Nabór na stanowisko pracy
Urząd Gminy w Gniewoszowieul. Lubelska 1626-920
GniewoszówOGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko
pracyinspektora ds. działalności gospodar  więcej >
2023-01-24 13:02:52

Aktualizacja informacji w dziale:
Zaproszenia na sesje

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-24 13:01
Gniewoszów, 23.01.2023r. Znak sprawy:
BRG.0002.1.2023     Z a w i a d o m i e n i e
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8  więcej >
2023-01-24 13:01:10

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Krzysztof Szafranek
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-24 13:01
Gniewoszów, 23.01.2023r. Znak sprawy:
BRG.0002.1.2023     Z a w i a d o m i e n i
e Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia   więcej >
2023-01-18 14:59:37

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:59
Uchwała Nr XLIV.266.22
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii
Odnawialnej pn.: "Klaster Energetyczny Gmin Garbatka
Letnisko i Gniewoszów"  więcej >
2023-01-18 14:57:40

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:57
Uchwała Nr XLIV.265.22
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewosz  więcej >
2023-01-18 14:55:06

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:55
Uchwała Nr XLIV.264.22
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028.  więcej >
2023-01-18 14:53:12

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:53
Uchwała Nr XLIV.263.22
w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024"    więcej >
2023-01-18 14:51:11

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-22
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:51
Uchwała Nr XLIV.261.22
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gniewoszów na lata 2023-2031  więcej >
2023-01-18 14:49:33

Dodanie informacji do działu:
XLIV

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2022-12-22
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:49
Uchwała Nr XLIV.259.22
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXXII/214/21
Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej G  więcej >
2023-01-18 14:31:43

Dodanie informacji do działu:
2022

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2022-12-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:31
Zarządzenie Nr 108/2022
w sprawie ustalenia planu finansowego środków
pochodzących z Funduszu Pomocy  więcej >
2023-01-18 14:29:35

Dodanie informacji do działu:
2022

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2022-10-28
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 14:29
Zarządzenie Nr 86/2022
w sprawie zmiany zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu
finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID
- 19 na działania związane z  więcej >
2023-01-18 13:34:32

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-01-04
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 13:34
Zarządzenie Nr 3/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r  więcej >
2023-01-18 13:31:35

Dodanie informacji do działu:
2022

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2022-12-30
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 13:31
Zarządzenie Nr 109/2022
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych  więcej >
2023-01-18 13:29:48

Dodanie informacji do działu:
2022

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2022-02-23
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 13:29
Zarządzenie Nr 104/2022
w sprawie ustalenia planu finansowego środków
pochodzących z Funduszu Pomocy  więcej >
2023-01-18 13:28:15

Dodanie informacji do działu:
2022

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2022-12-13
Informację dodano do Biuletynu 2023-01-18 13:28
Zarządzenie Nr 102/2022
w sprawie ustalenia planu finansowego środków
pochodzących z Funduszu Pomocy.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7922
następne >     100>>     300>>