Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-05-17 11:13:48

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-17 11:13
Dodano zestOfertWolka.pdf  więcej >
2018-05-04 08:25:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Dane

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2004-01-24 12:26
Gniewoszów NAZWA
GMINY Gniewoszów RODZAJ gmina
wiejska LOKALIZACJA woj. mazowieckie, pow.
kozienicki KOD 2  więcej >
2018-05-04 08:16:08

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:16
Uchwała XXXI.234.2018
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w
Gniewoszowie przeprowadzenia kontroli.  więcej >
2018-05-04 08:14:45

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:14
Uchwała XXXI.233.2018
w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy
Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości
gruntowej zabudowanej.  więcej >
2018-05-04 08:13:30

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:13
Uchwała XXXI.232.2018
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Gniewoszów w 2018 r  więcej >
2018-05-04 08:10:55

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:10
Uchwała XXXI.231.2018
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów ped  więcej >
2018-05-04 08:08:46

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:08
Uchwała XXXI.230.2018
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.  więcej >
2018-05-04 08:07:19

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:07
Uchwała XXXI.229.2018
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu,
którego organem prowadzącym jest Gm  więcej >
2018-05-04 08:05:44

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:05
Uchwała XXXI.228.2018
w sprawie podziału Gminy Gniewoszów na okręgi
wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
wybieranych radnych w każdym okrę  więcej >
2018-05-04 08:03:41

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:03
Uchwała XXXI.227.2018
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2019 r.  więcej >
2018-05-04 08:02:11

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 08:02
Uchwała XXXI.225.2018
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018
r. Nr XXIX/204/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na 2018 r  więcej >
2018-05-04 07:59:28

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 07:59
Uchwała XXXI.224.2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kozienickiego.  więcej >
2018-05-04 07:58:20

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 07:58
Uchwała XXXI.223.2018
w sprawie emisji obligacji.  więcej >
2018-05-04 07:57:32

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXXI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-03-26
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-04 07:57
Uchwała XXXI.222.2018
w sprawie zaciagnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie
działań fianansowych ze środków   więcej >
2018-05-02 11:37:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:37
Uchwała XXX.221.2018
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczej straży pożarnej,
którzy uczestniczyli w działaniu   więcej >
2018-05-02 11:37:00

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:37
Uchwała XXX.221.2018
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczej straży pożarnej,
którzy uczestniczyli w działaniu   więcej >
2018-05-02 11:33:38

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:33
Uchwała XXX.220.2018
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
obowiązujący w Gminie Gniew  więcej >
2018-05-02 11:31:59

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:31
Uchwała XXX.219.2018
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i
wyrobów zawierających azbest dla gminy
Gniewoszów na lata 2017 - 2032"  więcej >
2018-05-02 11:30:12

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:30
Uchwała XXX.218.2018
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2018-2020  więcej >
2018-05-02 11:28:45

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXX

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2018-01-31
Informację dodano do Biuletynu 2018-05-02 11:28
Uchwała XXX.217.2018
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej
własność gminy Gniewoszów.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5857
następne >     100>>     300>>