Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-11-21 10:59:29

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-21 10:59
Dodano siwz-Przebudowa targowiska w Gniewoszowie.pdf  więcej >
2017-11-21 10:32:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 16:12
Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecz  więcej >
2017-11-21 10:31:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 16:12
Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecz  więcej >
2017-11-21 10:30:45

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 16:12
Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecz  więcej >
2017-11-21 10:30:09

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 16:12
Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecz  więcej >
2017-11-20 16:12:33

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 16:12
Obwieszczenie
Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecz  więcej >
2017-11-20 15:01:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 15:01
Aktualizacja 1, Program Funkcjonalno-użytkowy przebudowy
targowiska w Gniewoszowie.  więcej >
2017-11-20 15:00:23

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-20 15:00
Dodano QPROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - Przebudowa
targowiska w Gniewoszowie.pdf  więcej >
2017-11-19 23:48:46

Dodanie informacji do działu:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-19 23:48
  Ogłoszenie nr 618514-N-2017 z dnia 2017-11-19
r. Gmina Gniewoszów: Przebudowa targowiska w
GniewoszowieOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENI  więcej >
2017-11-13 16:00:30

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-13 16:00
Ogłoszenie
o rozstrzygnięciu ofert otwartego konkursu ofert na
realizację w 2017r. zadania publicznego pn. warsztaty
artystyczne dla uczniów szkó  więcej >
2017-11-03 17:39:43

Aktualizacja informacji w dziale:
ogłoszenia o przetargu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-03 17:39
Dodano InfoWyboOfertyEnergia2018.pdf  więcej >
2017-10-27 14:31:37

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:31
Uchwała XXVI.186.2017
w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023"  więcej >
2017-10-27 14:27:47

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:27
Uchwała XXVI.185.2017
w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie   więcej >
2017-10-27 14:25:06

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:25
Uchwała XXVI.184.2017
w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świad  więcej >
2017-10-27 14:21:11

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:21
Uchwała XXVI.183.2017
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w
Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i  więcej >
2017-10-27 14:18:35

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:18
Uchwała XXVI.182.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXIV/161/17 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powi  więcej >
2017-10-27 14:14:52

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 14:14
Uchwała XXVI.181.2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  więcej >
2017-10-27 12:52:49

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:52
Uchwała XXVI.180.2017
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  więcej >
2017-10-27 12:50:43

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:50
Uchwała XXVI.178.2017
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej na 2017
r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie uchwaleni  więcej >
2017-10-27 12:47:42

Dodanie informacji do działu:
Sesja XXVI

Mikołaj Mizak
autor: Piotr Dela
2017-08-24
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-27 12:47
Uchwała XXVI.179.2017
w spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowe  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5662
następne >     100>>     300>>