Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2020-01-20 14:25:03

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-04
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-20 14:25
Zarządzenie Nr 73/2019
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania
druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji
stanu cywilnego.  więcej >
2020-01-14 14:50:34

Dodanie informacji do działu:
2020

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2020-01-02
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-14 14:50
Zarządzenie Nr 2/2020
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej na 2020 r.  więcej >
2020-01-14 14:48:48

Dodanie informacji do działu:
2020

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2020-01-02
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-14 14:48
Zarządzenie Nr 1/2020
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do
opracowania planów finansowy  więcej >
2020-01-14 14:43:50

Dodanie informacji do działu:
2020

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2020-01-08
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-14 14:43
Zarządzenie Nr 4/2020
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2020 r.  więcej >
2020-01-10 13:33:50

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-10 13:33
Zarządzenie Nr 88/2019
w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji
druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji
stanu cywilnego.  więcej >
2020-01-07 15:00:39

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 15:00
XIII Nadzwyczajna Sesja Rady G
  więcej >
2020-01-07 15:00:04

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 15:00
XII Sesja Rady Gminy
  więcej >
2020-01-07 14:59:32

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:59
XI Sesja Rady Gminy
  więcej >
2020-01-07 14:58:26

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak 2019-10-28
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:58
Protokół 11/2019
  więcej >
2020-01-07 14:38:57

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-27 14:32
Rok 2019
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/sposób realizacji Uwagi 1. 2  więcej >
2020-01-07 14:36:56

Dodanie informacji do działu:
sesja XIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-12-16
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:36
Uchwała XIII.102.2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2020 rok.  więcej >
2020-01-07 14:35:37

Dodanie informacji do działu:
sesja XIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-12-16
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:35
Uchwała XIII.101.2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.  więcej >
2020-01-07 14:33:53

Dodanie informacji do działu:
sesja XIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-12-16
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:33
Uchwała XIII.100.2019
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego.  więcej >
2020-01-07 14:32:01

Dodanie informacji do działu:
sesja XIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-12-16
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:32
Uchwała XIII.99.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019
r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia
2018 r. w sprawie uchwalenia   więcej >
2020-01-07 14:29:36

Dodanie informacji do działu:
sesja XIII

Mikołaj Mizak
autor: Maciej Baran
2019-12-16
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:29
Uchwała XIII.98.2019
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/20/18 Rady
Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie
Wieloletniej prognozy Finansowej Gmin  więcej >
2020-01-07 14:08:39

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-12-31
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:08
Zarządzenie Nr 87/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2020-01-07 14:07:04

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-12-27
Informację dodano do Biuletynu 2020-01-07 14:07
Zarządzenie Nr 86/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-12-31 11:56:29

Dodanie informacji do działu:
Nagrania sesji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-31 11:56
XIV sesja Rady Gminy
  więcej >
2019-12-31 11:27:37

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Sabina Bożek - Mizak
2019-09-30
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-31 11:27
Sabina Bożek - Mizak
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole -
Oświadczenie składane po objęciu stanowiska.  więcej >
2019-12-31 11:26:01

Dodanie informacji do działu:
Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Mikołaj Mizak
autor: Joanna Miturska
2019-08-29
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-31 11:26
Joanna Miturska
Skarbnik Gminy - Oświadczenie składane po objęciu
stanowiska.  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 6808
następne >     100>>     300>>