Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2021-04-21 12:36:41

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-04-21
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-21 12:36
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie 4 farm fotowolta  więcej >
2021-04-19 09:27:48

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-04-09
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-19 09:27
Zarządzenie Nr 23/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r  więcej >
2021-04-07 12:19:28

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-31
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-07 12:19
Zarządzenie Nr 22/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r  więcej >
2021-04-01 11:33:41

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-01 11:33
Zarządzenie Nr 21/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Gniewoszów odręb  więcej >
2021-04-01 11:31:26

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-29
Informację dodano do Biuletynu 2021-04-01 11:31
Zarządzenie Nr 20/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych  więcej >
2021-03-31 12:40:40

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-31 12:40
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na   więcej >
2021-03-31 12:39:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-31 12:39
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na   więcej >
2021-03-31 12:39:07

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-30
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-31 12:39
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na   więcej >
2021-03-31 12:23:16

Dodanie informacji do działu:
Nagrania sesji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-31 12:23
XXIV Sesja Rady Gminy
  więcej >
2021-03-31 12:22:29

Dodanie informacji do działu:
Nagrania sesji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-31 12:22
XXIII Sesja Rady Gminy
  więcej >
2021-03-29 07:38:26

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-29 07:38
Komisja Skarg, Wniosków i Pet
Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się
posiedzenie Komisji Komisja Skarg, Wnio  więcej >
2021-03-25 10:32:25

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-02-03 13:03
Rok 2021
  Lp. Data złożenia Wnoszący
petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/sposób realizacji Uwagi 1  więcej >
2021-03-23 14:33:40

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-22
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-23 14:33
Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  więcej >
2021-03-23 14:31:40

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-22
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-23 14:31
Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  więcej >
2021-03-23 14:29:15

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-22
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-23 14:29
Zawiadomienie
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych.  więcej >
2021-03-23 14:26:45

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-19
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-23 14:26
Obwieszczenie
Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pole  więcej >
2021-03-22 15:08:53

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-19
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-22 15:08
Zarządzenie Nr 19/2021
w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za
2020r, sprawozdań z wykonania plan&  więcej >
2021-03-22 15:06:52

Dodanie informacji do działu:
2021

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2021-03-15
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-22 15:06
Zarządzenie Nr 18/2021
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych  więcej >
2021-03-22 14:57:29

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-22 14:57
Komisja Rolnictwa, Gospodarki
Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodar  więcej >
2021-03-22 14:55:46

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2021-03-22 14:55
Komisja Rozwoju Społeczno-Gos
Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się
posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 7246
następne >     100>>     300>>