Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-12-12 15:07:49

Aktualizacja informacji w dziale:
Rada

Mikołaj Mizak
autor: Monika Gogacz
2006-11-27
Informację dodano do Biuletynu 2003-07-14 15:09
RADA GMINY   Rada Gminy jest organem stanowiącym i
kontrolnym w Gminie. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15
radnych. W skład Rady Gminy w  więcej >
2019-12-12 15:07:02

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-12 15:07
Zaproszenie na XIII nadzwyczaj
Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r.
(poniedziałek) o godz. 10:00 w s  więcej >
2019-12-10 14:38:23

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-27 14:32
Rok 2019
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/sposób realizacji Uwagi 1. 2  więcej >
2019-12-10 13:07:15

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-12-02
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 13:07
Zarządzenie Nr 80A/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-12-10 13:05:19

Dodanie informacji do działu:
Uchwały RIO

Mikołaj Mizak 2019-08-29
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-10 13:05
Uchwała Ra.291.2019
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy
Gniewoszów informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze roku 2019  więcej >
2019-12-06 14:54:45

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-12-05
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 14:54
Zarządzenie Nr 81/2019
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie
Gminy w Gniewoszowie.  więcej >
2019-12-06 14:53:16

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-29
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-06 14:53
Zarządzenie Nr 80/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-12-03 14:03:50

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-26
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-03 14:03
Zarządzenie Nr 79/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodow i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-12-02 13:42:55

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-12-02 13:42
Sprawozdanie
finansowe Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie za okres
01.01.2019 r. - 31.08.2019 r.  więcej >
2019-11-27 14:36:01

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-27 14:32
Rok 2019
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/sposób realizacji Uwagi 1. 2  więcej >
2019-11-27 14:33:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-27 14:32
Rok 2019
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/sposób realizacji Uwagi 1. 2  więcej >
2019-11-27 14:32:26

Dodanie informacji do działu:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-27 14:32
Rok 2019
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany
termin/ sposób realizacji   Uwagi   więcej >
2019-11-26 14:18:34

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-22
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-26 14:18
Zarządzenie Nr 77/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na 2019 r.  więcej >
2019-11-26 11:41:41

Dodanie informacji do działu:
Nagrania sesji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-26 11:41
XII Sesja Rady Gminy
  więcej >
2019-11-25 14:53:48

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-15
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-25 14:53
Zarządzenie Nr 76/2019
w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Regulaminu tworzenia i
gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Urzędzie Gminy G  więcej >
2019-11-25 14:48:26

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-08-20
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-25 14:48
Zarządzenie Nr 50/2019
w sprawie wskazania szkoły, w której będzie
naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
na każdego nauczyciela Publicznego   więcej >
2019-11-25 14:44:40

Dodanie informacji do działu:
2019

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2019-11-04
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-25 14:44
Zarządzenie Nr 74/2019
w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie
Gniewoszów oraz jednostkach organizacyjnych za
pośrednictwem metody podzielonej płatno  więcej >
2019-11-21 15:02:49

Dodanie informacji do działu:
Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-21 15:02
Kompetencje
opiniowanie projektu budżetu gminy; opiniowanie
sprawozdań z wykonania budżetu gminy; opiniowanie
projektów uchwał; utrzymanie czysto  więcej >
2019-11-21 15:01:41

Dodanie informacji do działu:
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów,Samorządu i Handlu

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-21 15:01
Kompetenecje
ostateczne opiniowanie projektu budżetu
gminy; opiniowanie projektów uchwał; analiza
sprawozdania z wykonania budżetu gminy; gospodarka  więcej >
2019-11-21 15:00:51

Dodanie informacji do działu:
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2019-11-21 15:00
Kompetenecje
analiza i opiniowanie skierowanych do Rady Gminy skarg na
działalność wójta gminy i gminnych jednostek
organizacyjnych; analiza i opiniow  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 6753
następne >     100>>     300>>