sesja VII

 uchwała Nr VII/57/03 z 30.06.03 w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:45:11.
 uchwała Nr VII/58/03 z 30.06.03 w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:46:30.
 uchwała Nr VII/59/03 z 30.06.03 w sprawie wprowadzenia zmian do budzetu gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:48:50.
 uchwała Nr VII/60/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:50:43.
 uchwała Nr VII/61/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:51:44.
 uchwała Nr VII/62/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:52:45.
 uchwała Nr VII/63/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:54:42.
 uchwała Nr VII/64/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:55:46.
 uchwała Nr VII/65/03 z 30.06.203 r w sprawie uchwalenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:56:53.
 uchwała Nr VII/66/03 z 30.06.203 r w sprawie zmiany planu finasowego środków specjalnych

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:58:59.
 uchwała Nr VII/67/03 z 30.06.203 r w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między działami w budżecie gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:03:41.
 uchwała Nr VII/68/03 z 30.06.203 r w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2003

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:05:39.
 uchwała Nr VII/69/03 z 30.06.203 r w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Utrata mocy obowiązującej - uchwała XXVII/237/06

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:09:59 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:18:28.
 uchwała Nr VII/70/03 z 30.06.2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/130/97

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:14:01.
 uchwała Nr VII/71/03 z 30.06.2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:17:25 | Data modyfikacji: 2004-01-22 18:27:02.
 uchwała Nr VII/72/03z 30.06.2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli...

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:21:07.
 uchwała Nr VII/73/03 30.06.2003 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków..

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:31:08.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  sesja X .  sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2004-01-22 18:31:08
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek