Zadania i Kompetencje

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy:


1. Załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Wójta podczas jego nieobecności.


2. Nadzorowanie działalności inwestycyjnej i gospodarczej gminy


3. Nadzór nad działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.


4. Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych.


5. Kierowanie zespołem reagowania kryzysowego.


6. Nadzór nad działalnością szkół.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2003-07-31 14:26:13 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:09:44.
Data wprowadzenia: 2003-07-31 14:26:13
Data modyfikacji: 2007-05-10 09:09:44
Autor: Danuta Gogacz
ObowižEzuje od: 2007-04-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak