sesja VI

 uchwała Nr VI/50/03 z 29.04.03 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 r i udzielenia absolutorium...-uwaga ze względu na rozmiar uchwała jest w formie archiwum samorozpakowywującego się

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:11:22.
 uchwała Nr VI/51/03 z 29.04.03 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozadania finansowego SPZOZ w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:15:26.
 uchwała Nr VI/52/03 z 29.04.03 w sprawie Rady Społecznej SPZOZ w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:18:13.
 uchwała Nr VI/53/03 z 29.04.03 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:19:49.
 uchwała Nr VI/54/03 z 29.04.03 w sprawie reasumpcji uchwały Nr V/40/03

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:22:08.
 uchwała Nr VI/55/03 z 29.04.03 w sprawie nieodpłatnego przejecia od AMW działek drogowych

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:24:19.
 uchwała Nr VI/56/03 z 29.04.03 w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:26:06.

Zobacz:
 sesja V .  sesja VI .  sesja VII .  sesja VIII .  sesja IX .  sesja X .  sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2004-01-22 17:26:06
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek