Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji

Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji

  1. Edyta Sadownik
  2. Krzysztof Kołdej
  3. Maciej Baran
  4. Mirosław Olejarz
  5. Katarzyna Masłowska

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2006-12-12 07:50:56 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:57:43.

Zobacz:
 Komisja Rewizyjna .  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  .  Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów,Samorządu i Handlu .  Komisja Rolnictwa,Gospodarki Żywnościowej,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska .  Komisja Oświaty, Kultury,Zdrowia,Spraw Socjalnych,Porządku Publicznego i Komunikacji . 
Data wprowadzenia: 2006-12-12 07:50:56
Data modyfikacji: 2019-11-21 14:57:43
Autor: Monika Gogacz
ObowižEzuje od: 2010-12-02
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak