2022

Zarządzenie Nr 1A/2022

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 08:36:50.
Zarządzenie Nr 3/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-18 13:54:10.
Zarządzenie Nr 4/2022

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:48:51.
Zarządzenie Nr 5/2022

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:50:04.
Zarządzenie Nr 5A/2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:16:21.
Zarządzenie Nr 6/2022

W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS NIEOZNACZONY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:51:40.
Zarządzenie Nr 6A/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:52:24.
Zarządzenie Nr 7/2022

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w sprzęcie silnikowym piła spalinowa OLEO-MAC GSH 510 będącym na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:19:48.
Zarządzenie Nr 8/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:34:25.
Zarządzenie Nr 9/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:54:27.
Zarządzenie Nr 10/2022

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2021 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:56:03.
Zarządzenie Nr 11/2022

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-23 12:29:29.
Zarządzenie Nr 12/2022

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług i prewskaźnika VAT na rok 2021 oraz wstępnie na rok 2022 oraz zasad odliczania podatku naliczonego w UrzędzieGminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:20:01.
Zarządzenie Nr 14/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-25 12:58:41.
Zarządzenie Nr 15/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:00:33.
Zarządzenie Nr 16/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021r, sprawozdań z wykonania planów finansowych: Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2021r oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-22 13:34:14.
Zarządzenie Nr 17/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:35:59.
Zarządzenie Nr 18/2022

w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:59:28.
Zarządzenie Nr 19/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:41:32 | Data modyfikacji: 2022-04-06 12:42:07.
Zarządzenie Nr 20/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gniewoszów oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:17:35.
Zarządzenie Nr 21/2022

w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego bhp)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:00:53.
Zarządzenie Nr 22/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:21:23.
Zarządzenie Nr 23/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-27 14:54:41.
Zarządzenie Nr 27/2022

w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 Zaz_27_2022.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:56:31.
Zarządzenie Nr 28/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:48:53.
Zarządzenie Nr 29/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:50:02.
Zarządzenie Nr 30/2022

w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Gniewoszów w związku z realizacja zadań w zakresie programów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gniewoszowie” zgodnie
z umową Nr02563-6935-UM0714120/21 z dnia 22 września 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:51:50.
Zarządzenie Nr 32/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:53:45.
Zarządzenie Nr 33/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:55:06.
Zarządzenie Nr 34/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:01:44.
Zarządzenie Nr 35/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:14:32.
Zarządzenie Nr 35A/2022

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2021

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:21:29.
Zarządzenie Nr 36/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:16:18 | Data modyfikacji: 2022-06-06 14:16:37.
Zarządzenie Nr 37/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:18:17.
Zarządzenie Nr 39/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:28:36.
Zarządzenie Nr 40/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2021.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:45:57.
Zarządzenie Nr 41/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:30:17.
Zarządzenie Nr 42/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:31:30.
Zarządzenie Nr 42A/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:37:46.
Zarządzenie Nr 43/2022

w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:32:38.
Zarządzenie Nr 44/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:23:44 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:24:26.
Zarządzenie Nr 43A/2022

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:16:26 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:25:03.
Zarządzenie Nr 45/2022

w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Gniewoszów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie, Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:43:37.
Zarządzenie Nr 46/2022

w sprawie ustalenia regulaminu półkolonii letnich „Gniewoszów 2022” organizowanych przez gminę Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:45:34.
Zarządzenie Nr 47/2022

w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-05 08:46:36.
Zarządzenie Nr 48/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-12 07:52:20 | Data modyfikacji: 2022-07-12 07:53:23.
Zarządzenie Nr 49/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-12 07:54:36.
Zarządzenie Nr 49A/2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:24:46.
Zarządzenie Nr 50/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:49:26.
Zarządzenie Nr 51/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:47:29.
Zarządzenie Nr 52/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-01 09:06:54.
Zarządzenie Nr 54/2022

w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzania Nr 70A/2021 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 09:56:19.
Zarządzenie Nr 55/2022

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:27:52.
Zarządzenie Nr 56/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:49:01.
Zarządzenie Nr 57/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:50:05.
Zarządzenie Nr 58/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 09:59:46.
Zarządzenie Nr 59/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:50:57.
Zarządzenie Nr 60/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 10:01:18.
Zarządzenie Nr 61/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:39:09.
Zarządzenie Nr 62/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:52:11.
Zarządzenie Nr 63/2022

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie Panu Jarosławowi Walaskowi.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-16 13:53:35.
Zarządzenie Nr 64/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:53:34.
Zarządzenie Nr 65/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:55:23.
Zarządzenie Nr 66/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:20:52.
Zarządzenie Nr 67/2022

w sprawie określenia materiałów planistycznych, założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Gniewoszów na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-11 13:38:51.
Zarządzenie Nr 68/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:05:02.
Zarządzenie Nr 69/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:07:12.
Zarządzenie Nr 70/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:09:03.
Zarządzenie Nr 71/2022

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do dostępu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:39:50.
Zarządzenie Nr 72/2022

w sprawie ustalenia składu osobowego Stałego Dyżuru Wójta gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-01 15:09:45.
Zarządzenie Nr 73/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:44:26.
Zarządzenie Nr 75/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:16:45.
Zarządzenie Nr 77/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-07 12:28:14.
Zarządzenie Nr 77A/2022

w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-21 10:23:54.
Zarządzenie Nr 77B/2022

w sprawie zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-11-16 12:58:03.
Zarządzenie Nr 78/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:29:26.
Zarządzenie Nr 79/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:08:57.
Zarządzenie Nr 80/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-21 10:25:45.
Zarządzenie Nr 81/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2021/2022 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty oraz wynikami nadzoru pedagogicznego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-14 13:55:30.
Zarządzenie Nr 82/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-27 12:43:21 | Data modyfikacji: 2022-10-27 12:43:52.
Zarządzenie Nr 84/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-11-04 12:18:25.
Zarządzenie Nr 86/2022

w sprawie zmiany zasad wydatkowania i ewidencji oraz planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na działania związane z realizacją ustawy z dnia 25 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:29:35.
Zarządzenie Nr 87/2022

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości dla projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zgodnie z Umowąo powierzenie grantu o numerze 1983/2022 z dnia 07.04.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornością zagrożeniaREACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornością zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:18:28.
Zarządzenie Nr 88/2022

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-23 12:21:14.
Zarządzenie Nr 89/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-11-17 14:53:15.
Zarządzenie Nr 90/2022

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:36:05.
Zarządzenie Nr 93/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-11-28 14:58:03.
Zarządzenie Nr 94/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:36:22.
Zarządzenie Nr 95/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:37:33.
Zarządzenie Nr 96/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:10:28.
Zarządzenie Nr 97/2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:38:03.
Zarządzenie Nr 98/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:39:13.
Zarządzenie Nr 100/2022

w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru okresowej karty pracy pojazdu pożarniczego, wzoru okresowej zbiorczej karty pracy sprzętu silnikowego, okresowej karty pracy jednostki pływającej oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętów silnikowych eksploatowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów oraz pojazdów eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-13 13:40:36.
Zarządzenie Nr 101/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:12:39.
Zarządzenie Nr 102/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:28:15.
Zarządzenie Nr 103/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:40:36.
Zarządzenie Nr 104/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:29:48.
Zarządzenie Nr 106/2022

w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-02 13:01:36.
Zarządzenie Nr 108/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:31:43.
Zarządzenie Nr 109/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:31:35.
Data wprowadzenia: 2023-01-18 13:31:35
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2022-12-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak