2022

Zarządzenie Nr 3/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-18 13:54:10.
Zarządzenie Nr 4/2022

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:48:51.
Zarządzenie Nr 5/2022

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:50:04.
Zarządzenie Nr 5A/2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:16:21.
Zarządzenie Nr 6/2022

W SPRAWIE OGŁOSZENIA WYKAZU CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NA CZAS NIEOZNACZONY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 12:51:40.
Zarządzenie Nr 6A/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:52:24.
Zarządzenie Nr 7/2022

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w sprzęcie silnikowym piła spalinowa OLEO-MAC GSH 510 będącym na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokim Kole

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 12:19:48.
Zarządzenie Nr 8/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:34:25.
Zarządzenie Nr 9/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:54:27.
Zarządzenie Nr 10/2022

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2021 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-18 09:56:03.
Zarządzenie Nr 11/2022

w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-23 12:29:29.
Zarządzenie Nr 12/2022

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży dla celów podatku od towarów i usług i prewskaźnika VAT na rok 2021 oraz wstępnie na rok 2022 oraz zasad odliczania podatku naliczonego w UrzędzieGminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-25 10:20:01.
Zarządzenie Nr 14/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-25 12:58:41.
Zarządzenie Nr 15/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-25 13:00:33.
Zarządzenie Nr 16/2022

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021r, sprawozdań z wykonania planów finansowych: Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i SP ZOZ w Gniewoszowie za 2021r oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-22 13:34:14.
Zarządzenie Nr 17/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie świadczenia pieniężnego dla osób, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:35:59.
Zarządzenie Nr 18/2022

w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 13:59:28.
Zarządzenie Nr 19/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 12:41:32 | Data modyfikacji: 2022-04-06 12:42:07.
Zarządzenie Nr 20/2022

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Gniewoszów oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 14:17:35.
Zarządzenie Nr 21/2022

w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego bhp)

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:00:53.
Zarządzenie Nr 22/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:21:23.
Zarządzenie Nr 23/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-27 14:54:41.
Zarządzenie Nr 27/2022

w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

 Zaz_27_2022.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-11 11:56:31.
Zarządzenie Nr 28/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:48:53.
Zarządzenie Nr 29/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-18 11:50:02.
Zarządzenie Nr 30/2022

w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Gniewoszów w związku z realizacja zadań w zakresie programów współfinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gniewoszowie” zgodnie
z umową Nr02563-6935-UM0714120/21 z dnia 22 września 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:51:50.
Zarządzenie Nr 32/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:53:45.
Zarządzenie Nr 33/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-05-27 10:55:06.
Zarządzenie Nr 34/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 12:01:44.
Zarządzenie Nr 35/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:14:32.
Zarządzenie Nr 35A/2022

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Gniewoszów za rok 2021

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:21:29.
Zarządzenie Nr 36/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:16:18 | Data modyfikacji: 2022-06-06 14:16:37.
Zarządzenie Nr 37/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-06 14:18:17.
Zarządzenie Nr 39/2022

w sprawie udzielenia upoważnienia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:28:36.
Zarządzenie Nr 40/2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2021.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:45:57.
Zarządzenie Nr 41/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:30:17.
Zarządzenie Nr 42/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:31:30.
Zarządzenie Nr 42A/2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:37:46.
Zarządzenie Nr 43/2022

w sprawie powołania Komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach pożarniczych eksploatowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-14 14:32:38.
Zarządzenie Nr 44/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-30 14:23:44 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:24:26.
Zarządzenie Nr 43A/2022

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-29 12:16:26 | Data modyfikacji: 2022-06-30 14:25:03.
Zarządzenie Nr 45/2022

w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Gniewoszów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie, Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:43:37.
Zarządzenie Nr 46/2022

w sprawie ustalenia regulaminu półkolonii letnich „Gniewoszów 2022” organizowanych przez gminę Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-28 14:45:34.
Zarządzenie Nr 47/2022

w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-05 08:46:36.
Zarządzenie Nr 48/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-12 07:52:20 | Data modyfikacji: 2022-07-12 07:53:23.
Zarządzenie Nr 49/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-12 07:54:36.
Zarządzenie Nr 50/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:49:26.
Zarządzenie Nr 51/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:47:29.
Zarządzenie Nr 52/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-01 09:06:54.
Zarządzenie Nr 54/2022

w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzania Nr 70A/2021 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 09:56:19.
Zarządzenie Nr 55/2022

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-02 12:27:52.
Zarządzenie Nr 56/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:49:01.
Zarządzenie Nr 57/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-08 10:50:05.
Zarządzenie Nr 58/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 09:59:46.
Zarządzenie Nr 59/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:50:57.
Zarządzenie Nr 60/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku węglowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-23 10:01:18.
Zarządzenie Nr 61/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-08-31 11:39:09.
Zarządzenie Nr 62/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:52:11.
Zarządzenie Nr 63/2022

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie Panu Jarosławowi Walaskowi.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-16 13:53:35.
Zarządzenie Nr 64/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:53:34.
Zarządzenie Nr 65/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-07 14:55:23.
Zarządzenie Nr 66/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:20:52.
Zarządzenie Nr 68/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:05:02.
Zarządzenie Nr 69/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:07:12.
Zarządzenie Nr 70/2022

w sprawie opracowania planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 11:09:03.
Zarządzenie Nr 71/2022

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do dostępu do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-22 13:39:50.
Zarządzenie Nr 73/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-09-23 13:44:26.
Zarządzenie Nr 75/2022

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Gniewoszów odrębnymi ustawami na rok 2022 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:16:45.
Data wprowadzenia: 2022-10-04 13:16:45
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2022-09-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak