Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja

zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Gniewoszów na okres 3 lat.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-03 15:01:19.
Data wprowadzenia: 2021-11-03 15:01:19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak