Rada

Rada

RADA GMINY

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. W skład Rady Gminy

w Gniewoszowie wchodzą:

 

 1. Dela Piotr - Przewodniczący Rady Gminy - Gniewoszów
 2. Seredyn Teresa - Regów Nowy - Wiceprzewodnicząca
 3. Telka Piotr - Borek - Wiceprzewodniczący
 4. Gawron Stanisław - Zwola
 5. Gugała Andrzej - Wólka Bachańska
 6. Janiszewski Dariusz - Regów Stary
 7. Kępka Krzysztof - Mieścisko
 8. Kołdej Krzysztof - Borek
 9. Koziara Zbigniew - Sarnów
 10. Seredyn Andrzej - Zalesie
 11. Skowronek Emil - Boguszówka
 12. Strzelecki Czesław - Markowola
 13. Szczepaniak Mariusz - Gniewoszów
 14. Tyburcy Jan - Wysokie Koło
 15. Wnuk Zbigniew - Oleksów

 

 
Zadania i kompetencje Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:09:10 | Data modyfikacji: 2014-12-19 14:00:32.

Zobacz:
 Sołectwa .  Sesje . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:09:10
Data modyfikacji: 2014-12-19 14:00:32
Autor: Monika Gogacz
Obowiązuje od: 2006-11-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl