Rada

RADA GMINY

 

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. W skład Rady Gminy

w Gniewoszowie wchodzą:

 1. Maciej Baran - przewodniczący
 2. Mariusz Szczepaniak- wiceprzewodniczący
 3. Piotr Telka - wiceprzewodniczący
 4. Edyta Sadownik
 5. Jarosław Stępień
 6. Roman Bąk
 7. Dariusz Janiszewski
 8. Czesław Strzelecki
 9. Mirosław Olejarz
 10. Emil Skowronek
 11. Krzysztof Kołdej
 12. Zbigniew Koziara
 13. Jan Tyburcy
 14. Piotr Bugaj
 15. Katarzyna Masłowska

 

 Zadania i kompetencje Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:09:10 | Data modyfikacji: 2019-12-12 15:07:49.

Zobacz:
 Sołectwa . 
Data wprowadzenia: 2003-07-14 15:09:10
Data modyfikacji: 2019-12-12 15:07:49
Autor: Monika Gogacz
ObowižEzuje od: 2006-11-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak