2020

Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-01-14 14:48:48.
Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-01-14 14:50:34.
Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-02-03 09:57:23.
Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-01-14 14:43:50.
Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-02-03 09:43:45.
Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie ustalenia terminow rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  na rok szkolny 2020/2021, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:31:17.
Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-02-05 09:03:15.
Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszajacego nauczycieli sprawozdania za 2019 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awasu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:25:30.
Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:26:29.
Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-02-27 14:52:42.
Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-03-04 12:54:35.
Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-03-12 12:47:29.
Zarządzenie Nr 12a/2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środkow trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:35:06.
Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-03-12 12:42:45.
Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:20:16.
Zarządzenie Nr 15/2020

z wykonania budżetu gminy Gniewoszów za 2019 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-03-25 10:41:03.
Zarządzenie Nr 16a/2020

w sprawie wprowadzenia wzoru karty drogowej, wzoru miesiącznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:38:40.
Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-04-08 12:09:35.
Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-04-23 12:35:36.
Zarządzenie Nr 18a/2020

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:40:32.
Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 .

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:45:28.
Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środkow trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych Gminy Gniewoszów znajdujących się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-05-05 11:44:07.
Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-05-29 11:55:26.
Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za rok 2019.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:15:08.
Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gniewoszów w stowarzyszeniu Mazowieckie Stowarzysenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:18:09.
Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Gniewoszów za rok 2019

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 14:51:51.
Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:33:42.
Zarządzenie Nr 28a/2020

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorom szkół podległych Gminie Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-07-03 07:50:10.
Zarządzenie Nr 29/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:43:41.
Zarządzenie Nr 30/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:58:49.
Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-07-03 07:52:40.
Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-07-08 10:30:59 | Data modyfikacji: 2020-07-08 10:31:25.
Zarządzenie Nr 35/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:15:16.
Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie powołania Komisji do ustalania norm zużycia paliwa w samochodzie pożarniczym marki STAR A266 o numerze identyfikacyjnym 6317327, rok produkcji 1986 oraz normy zużycia paliwa urządzeń spalinowych stanowiących wyposażenie niniejszego samochodu użytkowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokim Kole.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:33:49.
Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie wprowadzenia wzoru kary drogowej, wzoru miesięcznej karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego, wzoru miesięcznej karty pracy sprzętu silnikowego oraz norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Urząd Gminy Gniewoszów i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:41:11.
Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-02 09:25:39.
Zarządzenie Nr 40/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-12 10:37:10.
Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie działań dotyczących organizacji pracy Urzędu Gminy Gniewoszów podjętych w celu przeciwdziałaniu COVID-19 w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-19 10:04:48.
Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:14:34 | Data modyfikacji: 2020-08-26 10:20:39.
Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2020 wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-03 10:36:59.
Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:21:31.
Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-26 10:24:52.
Zarządzenie Nr 47/2020

w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2021 i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-08 14:43:51.
Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-08-31 10:02:16.
Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-10 12:53:12.
Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-10 12:54:33.
Zarządzenie Nr 51/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-17 14:52:38.
Zarządzenie Nr 52/2020

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu "Program współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r."

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-18 11:28:04.
Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-23 13:38:18.
Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie powołania Komisji Socjalnej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Gminy Gniewoszów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-23 13:35:32.
Zarządzenie Nr 56/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:00:21.
Zarządzenie Nr 57/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:39:44.
Zarządzenie Nr 58/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:12:30.
Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-13 14:13:41.
Zarządzenie Nr 60/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2018 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 6 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 09:20:03.
Zarządzenie Nr 61/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-26 13:28:40.
Zarządzenie Nr 62/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:25:24.
Zarządzenie Nr 62A/2020

w sprawie powołania komisji brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urządu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:12:10.
Zarządzenie Nr 63/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2018 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-28 12:29:43.
Zarządzenie Nr 64/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-08 10:21:42.
Zarządzenie Nr 65/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-03 10:38:31.
Zarządzenie Nr 66/2020

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021 - 2024 oraz projektu uchwały budżetowej na 2021 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-04 11:26:11.
Zarządzenie Nr 68/2020

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2015 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-12-01 09:42:53.
Zarządzenie Nr 67/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-11-22 12:20:31.
Zarządzenie Nr 69/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-03 10:40:02.
Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątku Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-27 12:32:56.
Zarządzenie Nr 72/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-07 10:36:52.
Zarządzenie Nr 73/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-10 12:58:07.
Zarządzenie Nr 74/2020

w sprawie ustlania dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-22 12:10:54.
Zarządzenie Nr 75/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-14 08:14:27.
Zarządzenie Nr 76/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:07:24.
Zarządzenie Nr 77/2020

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.

 Zaz_77_2020.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-12-31 07:50:39.
Zarządzenie Nr 78/2020

w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:47:07.
Zarządzenie Nr 79/2020

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Wójta Gminy Gniewoszów Nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania opłaty targowej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:48:26.
Zarządzenie Nr 80/2020

w sprawie powołania Gminnego Zespolu Zarządzania Kryzysowego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:14:29.
Zarządzenie Nr 81/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-08 07:49:44.
Zarządzenie Nr 82/2020

w sprawie regulaminu półkolonii zimowych - Gniewoszów 2021.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-01-12 07:15:47.
Zarządzenie Nr 83/2020

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-13 13:40:45.
Zarządzenie Nr 84/2020

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

 Zaz_84_2020.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-13 12:06:50.
Zarządzenie Nr 85/2020

w sprawie powołania komisji przetargowej, wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 zł

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:46:43.
Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:46:43
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2020-12-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak