sesja VI

Uchwała VI.47.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019 - 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-12-13 15:02:52.
Uchwała VI.48.2019

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019 r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:32:46.
Uchwała VI.49.2019

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:34:35.
Uchwała VI.50.2019

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:36:36.
Uchwała VI.51.2019

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:37:56.

Zobacz:
 Sesja IV .  sesja V .   sesja VI .   sesja VII .   sesja VIII .  sesja IX .   sesja X .  sesja XI .  sesja XII .  sesja XIII .  sesja XIV . 
Data wprowadzenia: 2019-10-21 14:37:56
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2019-04-03
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak