Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych

Sprawozdanie

finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2018r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:30:24.
Sprawozdanie

finansowe Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie za 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:41:27.
Sprawozdanie

finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole za 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:42:31.
Sprawozdanie

finansowe Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie za 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-09 08:43:22.
Sprawozdanie

finansowe Urzędu Gminy w Gniewoszowie za 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:05:21.
Sprawozdanie

finansowe Gminy Gniewoszów za 2018 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-05-14 08:06:20.
Sprawozdanie

finansowe Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie za okres 01.01.2019 r. - 31.08.2019 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:42:55.
Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:42:55
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak