Sesja III

Uchwała III.18.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:09:41.
Uchwała III.19.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:11:39.
Uchwała III.20.2018

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:13:38.
Uchwała III.21.2018

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:14:38.
Uchwała III.22.2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:16:38.
Uchwała III.23.2018

w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:20:38.
Uchwała III.24.2018

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu "Związku Gminy Ziemi Kozienickiej"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:22:09.
Uchwała III.25.2018

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:24:35.
Uchwała III.26.2018

w sprawie zmiany "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:26:11.
Uchwała III.27.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodrowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:29:41.
Uchwała III.28.2018

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:35:05.

Zobacz:
 Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:35:05
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2018-12-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak