Sesja II

Uchwała II.8.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:20:12.
Uchwała II.9.2018

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/214/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:22:29.
Uchwała II.10.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:24:56.
Uchwała II.11.2018

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obsarze gminy Gniewoszów na 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:52:25.
Uchwała II.12.2018

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:54:35.
Uchwała II.13.2018

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:56:21.
Uchwała II.14.2018

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 07:59:30.
Uchwała II.15.2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:01:24.
Uchwała II.16.2018

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:03:28.
Uchwała II.17.2018

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:05:05.

Zobacz:
 Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:05:05
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2018-11-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak