Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Marcin Gac - Wójt Gminy Gniewoszów

Oświadczenie skaładane na koniec kadencji.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-12-31 14:38:23.
Marcin Gac - Wójt Gminy Gniewoszów

Oświadczenie składane na początku kadencji

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-02-22 07:44:43.
Marcin Gac - Wójt Gminy Gniewoszów

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok.

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-06-21 07:49:15.
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:11:28.
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:13:17.
Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:14:31.
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:15:29.
Jarosław Walasek - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jarosław Walasek | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:16:32.
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:17:31.
Monika Gogacz - Kierownik USC
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:18:13.
Monika Wojciechowska - inspektor w GOPS w
Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Wojciechowska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:19:22.
Maria Woźniak - Skarbnik
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:20:15.
Paula Stępień - Kierownik Biblioteki Publicznej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stepień | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:21:13.
Teresa Kusińska - starszy inspektor w GOPS w
Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Kusińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:22:15.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:22:15
Autor: Teresa Kusińska
ObowižEzuje od: 2019-04-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak