Sesja XXXII

Uchwała XXXII.235.2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:33:51.
Uchwała XXXII.236.2018

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:35:11.
Uchwała XXXII.237.2018

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:36:34.
Uchwała XXXII.238.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 08:37:47.
Uchwała XXXII.239.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do do uchwały budżetowej na na 2018 r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:38:48 | Data modyfikacji: 2018-09-04 19:39:24.
Uchwała XXXII.240.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:43:12.
Uchwała XXXII.241.2018

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nabycie nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:44:51.
Uchwała XXXII.242.2018

w sprawie powołania Komisji Statutowej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:46:06.
Uchwała XXXII.243.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:51:58.

Zobacz:
 Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2018-09-04 19:51:58
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2018-06-14
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak