Sesja XXXI

Uchwała XXXI.222.2018

w sprawie zaciagnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie działań fianansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 07:57:32.
Uchwała XXXI.223.2018

w sprawie emisji obligacji.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 07:58:20.
Uchwała XXXI.224.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 07:59:28.
Uchwała XXXI.225.2018

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. Nr XXIX/204/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:02:11.
Uchwała XXXI.227.2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:03:41.
Uchwała XXXI.228.2018

w sprawie podziału Gminy Gniewoszów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:05:44.
Uchwała XXXI.229.2018

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:07:19.
Uchwała XXXI.230.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:08:46.
Uchwała XXXI.231.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:10:55.
Uchwała XXXI.232.2018

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gniewoszów w 2018 roku"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:13:30.
Uchwała XXXI.233.2018

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:14:45.
Uchwała XXXI.234.2018

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie przeprowadzenia kontroli.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:16:08.

Zobacz:
 Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2018-05-04 08:16:08
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2018-03-26
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak