Sesja XXX

Uchwała XXX.213.2018

w sprawie wprowadzania zmian do uchwały budżetowej na 2018 r.  Nr XXIX/204/117 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:23:32.
Uchwała XXX.214.2018

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:25:08.
Uchwała XXX.215.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:26:10.
Uchwała XXX.216.2018

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:27:18.
Uchwała XXX.217.2018

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:28:45.
Uchwała XXX.218.2018

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:30:12.
Uchwała XXX.219.2018

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszów na lata 2017 - 2032"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:31:59.
Uchwała XXX.220.2018

w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujący w Gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:33:38.
Uchwała XXX.221.2018

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:37:00 | Data modyfikacji: 2018-05-02 11:37:18.

Zobacz:
 Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:37:00
Data modyfikacji: 2018-05-02 11:37:18
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2018-01-31
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak