> 2018

2018

Zarządzenie Nr 1/2018

w sprawie stałej Komisji Przetargowej do przeprowadenia postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:13:47.
Zarządzenie Nr 2/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:15:05.
Zarządzenie Nr 3/2018

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:16:13.
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:18:22.
Zarządzenie Nr 6/2018

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli, sprawozdania za 2017 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wyskości kwoty różnicy.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:21:25.
Zarządzenie Nr 8/2018

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:39:17.
Zarządzenie Nr 9/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:41:47.
Zarządzenie Nr 10/2018

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej szkół podstawowych dla których Gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-01-31 14:43:34.
Zarządzenie Nr 11/2018

w sprawiewprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:36:29.
Zarządzenie Nr 12/2018

w sprawie ustlenia dnia 30 marca 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:38:13.
Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-03-23 14:39:18.
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:04:26 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:05:56.
Zarządzenie Nr 22/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy.

 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:07:56 | Data modyfikacji: 2018-04-09 15:08:35.
Data wprowadzenia: 2018-04-09 15:07:56
Data modyfikacji: 2018-04-09 15:08:35
Autor: Marcin Szymon Gac
Obowiązuje od: 2018-04-06
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
Wójt Gminy
Marcin Gac
Kontakt:
Tel: (+48 48) 62 15 003
Fax: (+48 48) 62 15 003
e-mail: gmina@gniewoszow.pl