Sesja XXIX

Uchwała XXIX.202.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:29:45.
Uchwała XXIX.203.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:31:46.
Uchwała XXIX.204.2017

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:32:44.
Uchwała XXIX.205.2017

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:33:40.
Uchwała XXIX.206.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:35:00.
Uchwała XXIX.207.2017

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:35:59.
Uchwała XXIX.208.2017

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 - 2021 z perspektywą na lata 2022 - 2025 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:37:55.
Uchwała XXIX.209.2017

w sprawie zawierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:38:53.
Uchwała XXIX.210.2017

w sprawie uchwalenia prac Rady Gminy w Gniewoszowie na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:39:55.
Uchwała XXIX.211.2017

zmnieniająca Uchwałę Nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-01-30 14:46:17.
Uchwała XXIX.212.2017

w sprawie zmiany uchwały nr X/64/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujący w Gminie Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-02-13 08:33:01 | Data modyfikacji: 2018-02-13 08:33:53.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2018-02-13 08:33:01
Data modyfikacji: 2018-02-13 08:33:53
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-12-21
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak