Sesja XXVIII

Uchwała XXVIII.194.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:30:48.
Uchwała XXVIII.195.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/180/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:33:17.
Uchwała XXVIII.196.2017

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/181/17 z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:36:30.
Uchwała XXVIII.198.2017

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:38:55.
Uchwała XXVIII.199.2017

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gniewoszów w 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:40:24.
Uchwała XXVIII.200.2017

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:41:37.
Uchwała XXVIII.201.2017

w sprawie Uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:43:55.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2017-12-10 16:43:55
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-11-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak