Sesja XXVI

Uchwała XXVI.178.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 12:50:43.
Uchwała XXVI.179.2017

w spawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017 - 2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 12:47:42.
Uchwała XXVI.180.2017

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 12:52:49.
Uchwała XXVI.181.2017

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:14:52.
Uchwała XXVI.182.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały XXIV/161/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:18:35.
Uchwała XXVI.183.2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:21:11.
Uchwała XXVI.184.2017

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomosci i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:25:06.
Uchwała XXVI.185.2017

w sprawie zmiany uchwały nr IV/20/2015 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:27:47.
Uchwała XXVI.186.2017

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:31:37.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2017-10-27 14:31:37
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-08-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak