Sesja XXV

Uchwała XXV.173.2017

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 r. i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:50:21.
Uchwała XXV.174.2017

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:51:41.
Uchwała XXV.175.2017

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:53:16.
Uchwała XXV.176.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:56:03.
Uchwała XXV.177.2017

w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:58:02.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:58:02
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-06-02
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak