Sesja XXIV

Uchwała XXIV.159.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 12:38:03.
Uchwała XXIV.160.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:23:27.
Uchwała XXIV.161.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:24:36.
Uchwała XXIV.163.2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:26:05.
Uchwała XXIV.164.2017

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:28:24.
Uchwała XXIV.165.2017

w sprawie ustalenia kryteriów i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:29:57.
Uchwała XXIV.166.2017

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/138/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:32:09.
Uchwała XXIV.167.2017

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:38:53.
Uchwała XXIV.168.2017

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:40:13.
Uchwała XXIV.169.2017

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:41:18.
Uchwała XXIV.170.2017

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:42:33.
Uchwała XXIV.171.2017

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:44:43.
Uchwała XXIV.172.2017

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:46:08.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:46:08
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-03-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak