Sesja XXIII

Uchwała XXIII.153.2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-04-14 09:42:21.
Uchwała XXIII.154.2017

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:12:24.
Uchwała XXIII.155.2017

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, a także trybu ich pobierania.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:14:35.
Uchwała XXIII.156.2017

w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2023".

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:16:07.
Uchwała XXIII.157.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/143/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017 - 2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-10-27 12:43:07.
Uchwała XXIII.158.2017

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2017 r Nr XXII/144/116 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:18:19 | Data modyfikacji: 2017-04-14 10:18:57.

Zobacz:
 Sesja XXIII .  Sesja XXIV .  Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX . 
Data wprowadzenia: 2017-04-14 10:18:19
Data modyfikacji: 2017-04-14 10:18:57
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2017-02-10
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak