Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2017,
sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art.
13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.
j. z dnia 22.12.2015 r.)

 

 

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna

wartość

zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Regów Stary,Borek „Fort” oraz rozbudowa kanalizacji w miejscowości Borek .

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

3 497 742,43

III kw.

2

Przebudowa zbiornika na wodę o pojemności 100 m3 w ujęciu w Oleksowie.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

100 000,00

II kw.

3

Przebudowa drogi Wysokie Koło „Powiśle”.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

172 200,00

I kw.

4

Przebudowa ul. Lubelskiej i Polnej w Gniewoszowie.

roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

166 450,00

I kw.

5

Zakup energii elektrycznej.

dostawa

Przetarg nieograniczony

400 000,00

 

IV kw.

6

Dostawy oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie.

dostawa

Przetarg nieograniczony

150 000,00

IV kw.

 

 

Gniewoszów, 27.01.2017 r.

planpostep.udziel.zam.publ 2017.pdf

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:15:49 | Data modyfikacji: 2017-02-08 14:18:33.

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
Data wprowadzenia: 2017-02-08 14:15:49
Data modyfikacji: 2017-02-08 14:18:33
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak