Sesja XXI

Uchwała XXI.130.2016

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2017r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:24:26.
Uchwała XXI.131.2016

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2017r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:25:46.
Uchwała XXI.132.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:27:32.
Uchwała XXI.133.2016

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gniewoszów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:29:06.
Uchwała XXI.134.2016

w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:30:08.
Uchwała XXI.135.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr. XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:32:58.
Uchwała XXI.136.2016

w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Bibiblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:34:23.
Uchwała XXI.137.2016

w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:41:05.
Uchwała XXI.138.2016

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:42:25.
Uchwała XXI.139.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:44:50.
Uchwała XXI.140.2016

w sprawie zmian uchwały Nr. XX/128/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 28 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na zakup nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:47:12.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2017-02-03 10:47:12
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-11-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak