Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Józef Cytryniak - wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:13:29.
Marcin Szymon Gac - Wójt Gminy Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:15:03.
Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:16:49.
Bogdan Przychodzeń - Zastępca Wójta
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:17:21.
Bogdan Przychodzeń - Kierownik GOPS
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:18:14.
Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:19:21.
Maria Woźniak - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:20:28.
Monika Gogacz - Zastępca Kierownika USC
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Monika Gogacz | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:21:25.
Jolanta Wiraszka - Szarek - Kierownik SPZOZ
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jolanta Wiraszka - Szarek | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:24:49.
Paula Stępienń - Kierownik Biblioteki
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Paula Stępień | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:26:38.
Elżbieta Łyszcz - Dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Łyszcz | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:46:29.
Teresa Filiks - Dyrektor ZSP w Gniewoszowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teresa Filiks | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:47:20.
Joanna Kowalczyk - Dyrektor PSP w Wysokim Kole
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Joanna Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:48:16.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych . 
Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:48:16
Autor: Joanna Kowalczyk
ObowižEzuje od: 2016-04-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak