Sesja XX

Uchwała XX.125.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:26:50.
Uchwała XX.126.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:29:04.
Uchwała XX.127.2016

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:30:12.
Uchwała XX.128.2016

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na zakup nieruchomości gruntowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:31:32.
Uchwała XX.129.2016

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:52:38.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:52:38
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-10-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak