Sesja XIX

Uchwała XIX.116.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr. XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:19:53.
Uchwała XIX.117.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:22:47.
Uchwała XIX.118.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:24:50.
Uchwała XIX.119.2016

w sprawie zmian do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:27:04.
Uchwała XIX.120.2016

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi organizacyjnej i finansowej placówek oświatowych, dla których gmina Gniewoszów jest organem prowadzącym.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:35:42.
Uchwała XIX.121.2016

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa zatrudnionego w placówkach oświatowych gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:37:15.
Uchwała XIX.122.2016

w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:39:11 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:40:08.
Uchwała XIX.123.2016

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2016-2018"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:40:30.
Uchwała XIX.124.2016

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:41:38.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:41:38
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-09-07
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak