Sesja XVI

Uchwała XVI.106.2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:33:00.
Uchwała XVI.107.2016

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:34:52.
Uchwała XVI.108.2016

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:21:55 | Data modyfikacji: 2016-08-18 13:23:20.
Uchwała XVI.109.2016

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:36:23 | Data modyfikacji: 2016-08-03 14:43:41.
Uchwała XVI.110.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-08-03 14:43:28 | Data modyfikacji: 2016-08-03 14:44:20.
Uchwała XVI.111.2016

w sprawie zmian do Uchwały Nr XI/69/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016 - 2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:07:54.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2016-11-04 10:07:54
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-06-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak