Sesja XIV

Uchwała XIV.94.2016

w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:47:36 | Data modyfikacji: 2016-07-03 10:49:51.
Uchwała XIV.95.2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2016-2021

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:49:40.
Uchwała XIV.96.2016

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:52:11.
Uchwała XIV.97.2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:54:11.
Uchwała XIV.98.2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:56:55.
Uchwała XIV.99.2016

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:59:03.
Uchwała XIV.100.2016

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 10:59:19 | Data modyfikacji: 2016-07-03 11:01:22.
Uchwała XIV.101.2016

w sprawie zmiany Uchwały Nr. IX/54/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 23 października 2015r. dotyczącej wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nabycie nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:03:22.
Uchwała XIV.102.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr Xi/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:05:02.
Uchwała XIV.103.2016

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:06:28.
Uchwała XIV.104.2016

zmieniająca uchwałę Nr XI/74/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" z siedziba w Kozienicach

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:09:14.
Uchwała XIV.105.2016

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:10:35.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2016-07-03 11:10:35
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-05-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak