Przedterminowe wybory wójta gminy Gniewoszów

Rozporządzenie

Prezesa Rady Ministrów


w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Gniewoszów w województwie mazowieckim.

 Treść rozporządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:46:27.
KOMUNIKAT

W związku z zarządzeniem przez Prezesa Rady Ministrów na dzień 19 czerwca 2016r. wyborów przedterminowych wójta gminy Gniewoszów, Komisarz Wyborczy w Radomiu informuje, że do dnia 4 maja 2016r. będzie przyjmować zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów.
Zawiadomienia będą przyjmowane w dniach: 21, 22, 25 – 29 kwietnia i 4 maja 2016r. w godzinach 7.30 – 15.30, w siedzibie Komisarza Wyborczego w Radomiu, ul Żeromskiego 53, pokój 154.
Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia, o którym mowa wyżej można znaleźć na stronie www.pkw.gov.pl, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok. 154, a także w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu
/-/Grzegorz Wójtowicz

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:39:15.
KOMUNIKAT

Na podstawie art. 476 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112; zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951. poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072 oraz z 2015r. poz. 1043, poz. 1044, poz. 1045, poz.1923 i poz. 2281) w celu ustalenia limitu wydatków związanych z przeprowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r. podaję do wiadomości, iż liczba mieszkańców gminy Gniewoszów, wg stanu na koniec 2015r. wynosiła 4033.

Komisarz Wyborczy
w Radomiu
/-/ Grzegorz Wójtowicz

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-22 11:42:25 | Data modyfikacji: 2016-04-22 11:42:55.
Zawiadomienie

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zmierzających zgłosić kandydata w wyborach przedterminowych wójta

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:57:55.
Oświadczenie

o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłosić kandydata w wyborach przedterminowych wójta.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:59:25.
Oświadczenie

pełnomocnika wyborczego będącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:12:11.
Zgłoszenie

kandydata na wójta.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:12:55.
Wykaz

osób popierających kandydata na wójta.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:15:15.
Oświadczenie lustracyjne
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:16:08.
Informacja

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:17:23 | Data modyfikacji: 2016-04-21 10:24:14.
Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na kandydowanie na wójta.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:21:23.
Wzór

zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:22:21.
Wzór

zgłoszenia kandydatów na członka obwodowej komisji wyborczej.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:23:28 | Data modyfikacji: 2016-04-21 10:23:53.
Obwieszczenie

o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:24:38.
Wykaz komitetów wyborczych

które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na wójta, w wyborach przedterminowych wójta gminy Gniewoszów

 Zarejestrowane komitety.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-05 11:51:43.
Zgłoszenia kandydatów na wójta Gminy
Gniewoszów
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Witek | Data wprowadzenia: 2016-05-12 14:57:41.
Komunikat Gminnej Komisji

w Gniewoszowie z dnia 12 maja 2016 roku

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Witek | Data wprowadzenia: 2016-05-12 15:04:23.
Postanowienie Nr 12/16

Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-20 13:00:47.
Informacja

Wójta Gminy Gniewoszów


z dnia 9 maja 2016r.


o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.


 

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:05:51.
Głosowanie przez pełnomocnika
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 18:34:36.
Uchwała GKW Nr 2/2016

w sprawie powołania obowodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 18:37:32.
Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 27 maja 2016r. o zarejestrowanych kandydatach w przedterminowych wyborach wójta gminy Gniewoszów zarządzonych na dzień 19 czerwca 2016r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-05-30 18:40:08.
Zaświadczenie dla męża zaufania

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-10 14:43:19.
Informacja

o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w przedterminowych wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-15 13:06:43.
Składy Obowodowych Komisji Wyborczych
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:16:23.
Informacja dla mężów zaufania
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-16 12:19:41.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-16 14:14:43.
Protokół

wyników głosowania i wyników wyborów Wójta.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-20 09:30:48.
Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Gniewoszowie z dnia 19 czerwca 2016r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Gniewoszów w dniu 3 lipca 2016r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-20 09:33:00.
Informacja dla mężów zaufania na dzień
03.07.2016
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 08:18:55.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 08:24:15.
Informacja o sposobie głosowania
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-06-30 11:31:26.
Protokół głosowania -2-ga tura

Protokół głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy,2-ga tura, głosowanie 03.07.2016 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-04 12:06:16 | Data modyfikacji: 2016-07-04 12:08:41.
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Radomiu z
dnia 4 lipca 2016 r. o wynikach przedterminowych
wyborów Wójta Gminy Gniewoszów przeprowadzonych
w dniu 19 czerwca 20l6r. oraz w dniu 3 lipca
2016r.
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:54:20 | Data modyfikacji: 2016-07-07 08:56:11.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania
finansowego komitetu wyborczego, który
zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza
albo prezydenta miasta (Dz. U. poz. 280)
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 08:57:42 | Data modyfikacji: 2016-07-07 08:58:44.
Łaczne sprawozdanie komitetu wyborczego o
źródłach pozyskanych funduszy oraz poniesionych
wydatkach na cele wyborcze
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:03:12.
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do
sprawozdania finansowego
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:06:17.
Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:06:17
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak