Sesja XIII

Uchwała XIII.85.2016

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2016r. Nr XI/70/15 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:05:06.
Uchwała XIII.86.2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:06:15.
Uchwała XIII.87.2016

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:12:10.
Uchwała XIII.88.2016

w sprawie określania kryteriów rekrutacyjnych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:15:02.
Uchwała XIII.89.2016

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:18:16.
Uchwała XIII.90.2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:19:41.
Uchwała XIII.91.2016

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:20:56.
Uchwała XIII.92.2016

w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:22:09.
Uchwała XIII.93.2016

w sprawie zwolnienia Wójta Gminy z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:23:35.

Zobacz:
 Sesja XII .  Sesja XIII .  Sesja XIV .  Sesja XVI .  Sesja XVIII .  Sesja XIX .  Sesja XX .  Sesja XXI .  Sesja XXII . 
Data wprowadzenia: 2016-04-07 12:23:35
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2016-03-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak