2016

Zarządzenie Nr 1/2016

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:09:50.
Zarządzenie Nr 2/2016

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:11:32.
Zarządzenie Nr 3/2016

W sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:12:57.
Zarządzenie Nr 4/2016

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:14:24.
Zarządzenie Nr 5/2016

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2015r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:18:41.
Zarządzenie Nr 6/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:21:51.
Zarządzenie Nr 7/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-03-03 13:22:57.
Zarządzenie Nr 8/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-08-17 12:13:55.
Zarządzenie Nr 9/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:52:51.
Zarządzenie Nr 10/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykoania budżetu gminy Gniewoszów za 2015r.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-08-17 14:56:54.
Zarządzenie Nr 11/2016

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do relizacji zadań z zakresu świadczenia - wychowawczego - Program "Rodzina 500 plus"

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:00:26.
Zarządzenie Nr 12/2016

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:03:21.
Zarządzenie Nr 13/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:05:40.
Zarządzenie Nr 14/2016

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec wyznaczonego do pełnienia funkcji Wójta Gminy Gniewoszów Józefa Cytryniaka.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:08:49 | Data modyfikacji: 2016-08-18 07:38:50.
Zarządzenie Nr 15/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:10:54.
Zarządzenie Nr 16/2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gniewoszów na temat przeznaczenia środków budżetowych na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-05-11 22:41:25 | Data modyfikacji: 2016-05-11 22:43:23.
Zarządzenie Nr 17/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:13:23 | Data modyfikacji: 2016-08-18 07:40:32.
Zarządzenie Nr 18/2016

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczeń pomieszczeń oraz obiektów Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:19:36 | Data modyfikacji: 2016-08-18 07:40:39.
Zarządzenie Nr 19/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:21:16 | Data modyfikacji: 2016-08-17 15:22:51.
Zarządzenie Nr 20/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-17 15:24:42.
Zarządzenie Nr 21/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżętu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 07:46:55.
Zarządzenie Nr 22/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżętu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 07:50:23.
Zarządzenie Nr 23/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 07:52:35.
Zarządzenie Nr 24/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do bużetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Józef Cytryniak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 07:58:41.
Zarządzenie Nr 25/2016

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Gniewoszów Marcina Szymona Gaca.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-08-18 08:04:54.
Zarządzenie Nr 26/2016

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-08-18 08:10:08.
Zarządzenie Nr 27a/2016

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-08-10 13:03:22 | Data modyfikacji: 2016-08-14 09:57:59.
Zarządzenie Nr 28/2016

W sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-15 14:40:45.
Zarządzenie Nr 30/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gmina za I półrocze 2016r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:27:44.
Zarządzenie Nr 31/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:28:46.
Zarządzenie Nr 32/2016

w sprawie ustalenia zasgospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:30:13 | Data modyfikacji: 2016-09-16 10:43:18.
Zarządzenie Nr 33/2016

w sprawie powołania stałej Komisji do spraw brakowania i inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:34:46.
Zarządzenie Nr 34/2016

w sprawie instrukcji dotyczącej standardów tworzenia projektów uchwał, zarządzeń, korespondencji i pism urzędowych.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:36:10.
Zarządzenie Nr 35/2016

w sprawie zmiany Załącznika Nr 1. do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakąłdowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Gniewoszów, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 24a/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 9 czerwca 2009r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:39:59.
Zarządzenie Nr 36/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:41:35.
Zarządzenie Nr 37/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-09-16 10:42:40.
Zarządzenie Nr 38/2016

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gniewoszów do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:27:57.
Zarządzenie Nr 39/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:32:30.
Zarządzenie Nr 40/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:33:53.
Zarządzenie Nr 41/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:35:05.
Zarządzenie Nr 42/2016

w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic stanowiących własność gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:36:15.
Zarządzenie Nr 43/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:37:06.
Zarządzenie Nr 45/2016

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu kosultacji dotyczących projektu "Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r."

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:40:44.
Zarządzenie Nr 45a/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:42:01.
Zarządzenie Nr 46/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:43:25.
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:45:33.
Zarządzenie Nr 49/2016

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:47:53.
Zarządzenie Nr 50/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:48:47.
Zarządzenie Nr 51/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:49:50.
Zarządzenie Nr 52/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:36:30.
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2017-2020 oraz projekt uchwały budżetowej na 2017r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-14 09:41:49.
Zarządzenie Nr 54/2016

w sprawie ustalenia regulamianu korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 13:58:38.
Zarządzenie Nr 55/2016

w sprawie zmiany zarządzenia numer 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:01:06.
Zarządzenie Nr 56/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:02:01.
Zarządzenie Nr 57/2016

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:03:18.
Zarządzenie Nr 58/2016

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych na 2017r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:05:16.
Zarządzenie Nr 59/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:06:22.
Zarządzenie Nr 60/2016

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakaldu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:07:46.
Zarządzenie Nr 61/2016

w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz dokonania zmian w Zarządzie Spółki Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:09:18.
Zarządzenie Nr 62/2016

w sprawie wprowadzania zmian do budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:10:21.
Zarządzenie Nr 63/2016

w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:12:14.
Zarządzenie Nr 64/2016

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 14:14:19.
Zarządzenie nr 78/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:20:55.
Zarządzenie nr 79/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącej własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-01-09 13:23:20.
Zarządzenie Nr 80/2016

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:12:58.
Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:12:58
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2016-12-30
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak