Sesja XI

Uchwała XI.69.2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:28:17.
Uchwała XI.70.2015

w sprawie uchwalenia budżetu na 2016.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:46:48.
Uchwała XI.71.2015

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok. Nr III/10/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:48:42.
Uchwała XI.72.2015

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Gminy - "Strategia Rozwoju Gminy Gniewoszów na lata 2016-2022"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:50:14.
Uchwała XI.73.2015

w sprawie wyrażenie zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:52:08.
Uchwała XI.74.2015

w sprawie Uchwały Rady Gminy Gniewoszów Nr XXV/140/09 z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia lokalna Grupa Działania "Puszcza Kozienicka" z siedzibą w Kozienicach.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:54:23.
Uchwała XI.75.2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:56:33.
Uchwała XI.76.2015

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:58:43.
Uchwała XI.77.2015

w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2016r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:59:56.
Uchwała XI.78.2015

w sprawie planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2016r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:01:02.
Uchwała XI.79.2015

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Gniewoszów w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:03:24.

Zobacz:
 Sesja IV .  Sesja V .   Sesja VI .   Sesja VII .  Sesja VIII .  Sesja IX .  Sesja X .  Sesja XI . 
Data wprowadzenia: 2016-01-07 12:03:24
Autor: Piotr Dela
ObowižEzuje od: 2015-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak